TAILIEUCHUNG - Tìm hiểu về cửa sổ ứng dụng

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xây dựng một chương trình với đầy đủ chức năng của một cửa sổ ứng dụng trên desktop. Tìm hiểu về cửa sổ, lớp cửa sổ: Trong một ứng dụng đồ họa 32-bit, cửa sổ (window) là một vùng hình chữ nhật trên màn hình, nơi mà ứng dụng có thể hiện thị thông tin và nhận thông tin vào từ người dùng (users). Do vậy, nhiệm vụ đầu tiên của một ứng dụng đồ họa 32-bit là tạo một cửa sổ | Iczelion s Tutorial Win32 ASM Tutorial 3 A Simple Window Tìm hiểu về cửa sổ ứng dụng Trong bài viết này chúng ta sẽ xây dựng một chương trình với đầy đủ chức năng của một cửa sổ ứng dụng trên desktop. Tìm hiểu về cửa sổ lớp cửa sổ Trong một ứng dụng đồ họa 32-bit cửa sổ window là một vùng hình chữ nhật trên màn hình nơi mà ứng dụng có thể hiện thị thông tin và nhận thông tin vào từ người dùng users . Do vậy nhiệm vụ đầu tiên của một ứng dụng đồ họa 32-bit là tạo một cửa sổ. Một cửa sổ sẽ chia sẻ màn hình với các cửa sổ khác trong cùng một ứng dụng hay với các ứng dụng khác. Chỉ một cửa sổ trong một thời điểm nhận được thông tin nhập từ người dùng thông qua bàn phím thiết bị chuột hay các thiết bị nhập liệu khác để tương tác với cửa sổ và ứng dụng. Tất cả các cửa sổ đều đựơc tạo từ một cấu trúc được cung cấp sẵn gọi là lớp cửa sổ window class . Cấu trúc này là một tập hợp các mô tả các thuộc tính mà hệ thống dùng như khuôn mẫu để tạo nên các cửa sổ. Mỗi một cửa sổ phải là thành viên của một lớp cửa sổ. Tất cả các lớp cửa sổ này đều được xử lý riêng biệt. Size grip Người dịch Benina REA TEAM Tổng hợp và hiệu chỉnh NhatPhuongLe VNCERT TEAM Trang 1 Iczelion s Tutorial Win32 ASM Tutorial 3 A Simple Window Các chương trình trên Windows thường sử dụng các API để thiết kế giao diện GUI cho chúng. Bằng cách này nó có lợi cho cả người sử dụng và cả lập trình viên. Đối với người sử dụng họ không cần phải tìm hiểu làm thế nào để sử dụng giao diện đồ họa cho mỗi chương trình mới giao diện của các chương trình là tương tự nhau. Đối với các lập trình viên mã lệnh để tạo nên giao diện chương trình đã sẵn được test và sẵn sàng cho việc sử dụng. Nhưng mặt khác việc giao diện được thiết kế sẵn theo khuôn mẫu của HĐH sẽ làm tăng thêm sự tạp trong việc các lập trình muốn cài đặt hay thao tác trên các đối tượng bất kỳ của giao diện như là hộp thoại menus icons . vì họ phải tuân theo một nguyên tắc chính xác nhưng điều này có thể khắc phục bằng cách lập trình theo đơn thể hoặc theo hướng

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.