TAILIEUCHUNG - Bài giảng Chương 3: DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA

Góc bằng β hợp bởi hai hướng OA và OB là góc nhị diện hợp bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng chứa hai hướng ấy (Hay góc giữa hai hướng OA và OB là góc tạo bởi hình chiếu vuông góc của chúng trên mặt phẳng nằm ngang). | Chương 3 DỤNG CỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO TRONG TRẮC ĐỊA GV Đào Hữu Sĩ Khoa Xây dựng NỘI DUNG CHƯƠNG 3 Dụng cụ và phương pháp đo góc - Các loại góc có thể đo - Thiết bị dùng để đo góc Dụng cụ và phương pháp đo dài - Các loại chiều dài - Thiết bị dùng để đo dài Dụng cụ và phương pháp đo cao DỤNG CỤ ĐO GÓC KHÁI NIỆM VỀ CÁC LOẠI GÓC Góc bằng Góc bằng p hợp bởi hai hướng OA và OB là góc nhị diện hợp bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng chứa hai hướng ấy Hay góc giữa hai hướng OA và OB là góc tạo bởi hình chiếu vuông góc của chúng trên mặt phẳng nằm ngang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.