TAILIEUCHUNG - Thiết kế vỏ CD-VCD

Rất nhiều người đang có ý muốn ghi một CD, DVD với những bài hát, những hình ảnh, hay chính giọng nói của mình để tặng người thân. Và cũng chừng đó người để cái vỏ đĩa .trống trơn. Đó cũng có thể là một album điện tử về ảnh, hay đơn giản hơn chỉ là tạo lại một bìa đĩa theo ý thích của mình. Nhiều người cảm thấy khó khăn khi bắt đầu và không biết mình phải làm thế nào. Thực tế không hoàn toàn khó khăn như vậy, bạn hoàn toàn có thể có một sản. | Thiết kế vỏ CD-VCD được một vỏ CD như mình muốn. Rất nhiều người đang có ý muốn ghi một CD DVD với những bài hát những hình ảnh hay chính giọng nói của mình để tặng người thân. Và cũng chừng đó người để cái vỏ đĩa .trống trơn. Đó cũng có thể là một album điện tử về ảnh hay đơn giản hơn chỉ là tạo lại một bìa đĩa theo ý thích của mình. Nhiều người cảm thấy khó khăn khi bắt đầu và không biết mình phải làm thế nào. Thực tế không hoàn toàn khó khăn như vậy bạn hoàn toàn có thể có một sản phẩm Made in chính mình một cách khá đơn giản. Vấn đề chỉ là kích thước và ý tưởng. Bài viết này sẽ hưỡng dẫn các bạn một vài điều cơ bản nhất để chúng ta có thể làm Trước tiên hãy chạy PhotoShop. Tạo một file mới với kích thước 12 1 x 12 1 cm đây là kích thước chuẩn của các loại vỏ đĩa CD VCD hiện nay. Tất nhiên với một số loại hàng có bản quyền thì có thể to hơn 12 1x22 chẳng hạn. Đặt độ phân giải bằng 300dpi inch ở đây tôi dùng 72 vì dùng cho web còn khi đã mang đi in ấn tối thiểu bạn nên đặt ở 300 để bảo đảm chất lượng. Bạn đưa một vài hình ảnh sang để làm nền vì nó là một kích thước chuẩn nên bạn có thể mang ảnh vào rồi thiết kế hoặc có thể dùng những hình đã thiết kế sẵn. Ở đây tôi dùng một hình ảnh tôi đã làm sẵn. Mở ảnh ra và chuyển nó sang file chúng ta đang làm việc co kéo một chút bằng cách nhấn Ctrl T để chọn Transform sao cho chúng ta có một file hoàn chỉnh. Nhập chữ lên và thêm vái thứ khác tuỳ ý bạn công đoạn này không quan trọng lắm vì cơ bản ở đây chúng ta chỉ cần kích thước cũng như vài thông số nhỏ mà thôi. Save file lại bạn đã có một vỏ CD rồi vấn đề bây giờ là làm phần dán lên lõi của CD. Bạn tạo một file với kích thước 11 8x11 8 cm Chọn Lasso Tool vẽ lên đó một hình tròn với đường kính cũng bằng 11 8cm giữ phím Ctrl Shift và rê chuột để tạo được một vùng chọn tròn hoàn toàn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.