TAILIEUCHUNG - Hỏi Đáp về TMĐT - Những hướng dẫn có tầm quan trọng đối với các nhà quản lý doanh nghiệp (Phần 1)

Internet là mạng toàn cầu được hình thành từ các mạng nhỏ hơn, liên kết hàng triệu máy tính trên thế giới thông qua cơ sở hạ tầng viễn thông. | Để cực đại hoá những lợi ích của khảo hàng và mua hàng trực tuyến, cần phải tích hợp thương mại điện tử vào chiến lược bán hàng và marketing tổng thể và tích hợp chiến lược này với các hoạt động khai thác và các tổ chức dịch vụ thông tin. Tích hợp thương mại điện tử sẽ thay đổi tích cực cách thức tiến hành kinh doanh. Phòng hạch toán cần phải giám sát các giao dịch thương mại điện tử; bộ phận bán hàng sẽ phải hướng dẫn các khách hàng sử dụng web site của bạn; các hoạt động khai thác sẽ phải thay đổi để có thể tiến hành các giao dịch trực tuyến; và marketing sẽ phát triển các chương trình hoạt động tốt trên Internet. Tích hợp site thương mại điện tử vào phương hướng của bạn bao gồm việc đảm bảo thông tin sản phẩm trên web site được cập nhật kịp thời. Mọi văn bản có chứa số điện thoại của công ty cũng cần phải bao gồm cả địa chỉ web của công ty. Nó bao gồm cả các thẻ kinh doanh, đầu đề thư, quảng cáo, các bảng dữ liệu điện tử và các hoá đơn. Thương mại điện tử không phải 1à một chức năng marketing riêng biệt mà là một kênh phân phối cần được tích hợp vào cơ cấu của công ty.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.