TAILIEUCHUNG - Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn

‘Đề thi giữa học kì 1 môn Vật lí lớp 9 năm 2023-2024 - Trường PTDTBT THCS Phước Chánh, Phước Sơn’ sau đây sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được cấu trúc đề thi, từ đó có kế hoạch ôn tập và củng cố kiến thức một cách bài bản hơn, chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp. | UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I TRƯỜNG PTDTBT THCS PHƯỚC CHÁNH NĂM HỌC 2023-2024 MÔN VẬT LÍ Lớp 9 Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề Họ và tên Điểm Nhận xét của thầy cô giáo . Lớp 9 . I. Trắc nghiệm. 5 0 điểm Em hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A B C D trước câu trả lời đúng trong các câu sau Câu 1. Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn phụ thuộc như thế nào vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó A. Không thay đổi khi thay đổi hiệu điện thế. B. Tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế. C. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế. D. Giảm khi tăng hiệu điện thế. Câu 2. Khi hiệu điện thế đặt vào giữa hai đầu dây dẫn tăng lên ba lần thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó thay đổi như thế nào A. Tăng 3 lần. B. Không thể xác định chính xác được. C. Không thay đổi. D. Giảm 3 lần. Câu 3. Đơn vị nào dưới đây là đơn vị đo điện trở A. Ôm Ω . B. Oát W . C. Ampe A . D. Vôn V . Câu 4. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào dưới đây A. Vật liệu làm dây dẫn. B. Chiều dài của dây dẫn. C. Tiết diện của dây dẫn. D. Khối lượng của dây dẫn. Câu 5. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào dưới đây A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở. B. Đoạn mạch có những điểm nối chung của hai điện trở. C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ. D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ. Câu 6. Trong đoạn mạch mắc nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch A. bằng tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần. B. bằng hiệu các hiệu điện thế của các điện trở thành phần. C. bằng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần. D. luôn nhỏ hơn tổng các hiệu điện thế của các điện trở thành phần. Câu 7. Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2. Gọi U U1 U2 lần lượt là hiệu điện thế của toàn mạch hiệu điện thế qua R1 R2. Biểu thức nào sau đây đúng A. U U1 U2. B. U U1 U2. C. U U1 U2. D. U1 U2. Câu 8. Mạch điện kín gồm hai bóng đèn được mắc nối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.