TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 1 môn Vật lí 2 năm 2018-2019 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Vật lí 2 năm 2018-2019 có đáp án - Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, TP HCM sau đây để biết được cấu trúc đề thi, cách thức làm bài thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn sinh viên có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Môn Vật lý 2 KHOAKHOA HỌC ỨNG DỤNG Mã môn học PHYS130502 Đề số 01. Đề thi có02 trang. BỘ MÔN VẬT LÝ Ngày thi 18 12 2018. Thời gian 90 phút. - Được phép sử dụng một tờ giấy A4 chép tay. Câu 1 0 5 điểm Cho các điện tích nằm trong các mặt kín như hình vẽ a b c và d dưới đây. Xếp hạng từ lớn nhất đến nhỏ nhất các giá trị điện thông qua mỗi mặt kín là a. a gt b c gt d b. a b gt c gt d c. d gt c gt b a d. b gt c gt a d Câu 2 0 5 điểm Trong một vùng không gian nào đó điện thế bằng 10V ở mọi nơi dọc theo trục x. Từ thông tin nàyta có thể kết luận gì về thành phần x của điện trường trong vùng này a. Bằng 0 b. Hướng theo chiều dương của trục x c. Hướng theo chiều âm của trục x d. Không thể kết luận được Câu 3 0 5 điểm Một tụ điện có điện tích Q và hiệu điện thế giữa hai bản tụ là V. Điều gì xảy ra nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ được tăng lên gấp đôi a. Điện dung của tụ điện giảm xuống một nửa giá trị ban đầu và điện tích được giữ nguyên. b. Điện dung và điện tích đều giảm xuống một nửa so với giá trị ban đầu. c. Điện dung và điện tích đều tăng gấp đôi. d. Điện dung được giữ nguyên và điện tích tăng gấp đôi. Câu 4 0 5 điểm Điều gì xảy ra với một ánh sáng khi nó đi từ không khí vào thủy tinh a. Tốc độ của nó không thay đổi độ của nó tăng lên c. Bước sóng của nó tăng lên d. Tần số của nó không thay đổi Câu 5 1 điểm Một từ trường không đổi có thể làm cho một electron đang đứng yên chuyển động được không Hãy giải thích. Câu 6 1 điểm Trong thí nghiệm giao thoa khe Young vì sao người ta thường sử dụng ánh sáng đơn sắc Nếu dùng ánh sáng trắng thì ảnh giao thoa sẽ thay đổi như thế nào Câu 7 2 điểm Một thanh dài 16 0 cm mang điện tích 200 0 C phân bố đều dọc theo thanh. Hãy xác định độ lớn và hướng của điện trường tại một điểm nằm trên đường kéo dài của thanh và cách tâm của thanh một đoạn bằng 30 0 cm. Trang 1 Câu 8 2 điểm Cho một dây dẫn thẳng xem như dài vô hạn mang dòng điện I1 và một

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.