TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu tổng quan một số phương pháp nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của nền đất

Bài viết này giới thiệu các biện pháp xử lý và phương pháp nền móng để nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của đất, được tổng hợp chia thành 2 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất theo hướng xử lý nền đất, nâng cao các tính chất của nền đất để tăng cường khả năng kháng hóa lỏng. | 524 NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG KHÁNG HÓA LỎNG CỦA NỀN ĐẤT Đặng Quang Huy1 Bùi Anh Thắng1 Ngọ Thị Hƣơng Trang1 Nguyễn Trọng Dũng1 Ngô Xuân Nam2 1 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 2 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang Tác giả chịu trách nhiệm dangquanghuy@ Tóm tắt Hóa lỏng đất là một thảm họa thường để lại rất nhiều hậu quả nặng nề cho các công trình của con người. Việc nghiên cứu bản chất vấn đề cũng như các phương pháp để nâng cao sức kháng hóa lỏng của đất nền đã được các nhà khoa học lưu ý từ nhiều thập kỷ gần đây. Bài báo này giới thiệu các biện pháp xử lý và phương pháp nền móng để nâng cao khả năng kháng hóa lỏng của đất được tổng hợp chia thành 2 nhóm khác nhau. Nhóm thứ nhất theo hướng xử lý nền đất nâng cao các tính chất của nền đất để tăng cường khả năng kháng hóa lỏng. Nhóm thứ hai xem xét đến điều kiện tải trọng gây ra hóa lỏng đất từ đó giảm khả năng hóa lỏng bằng cách giảm các tải trọng có thể gây ra hóa lỏng đất. Ưu nhược điểm khả năng ứng dụng của từng phương pháp được đánh giá phân tích thông qua hiệu quả của các công trình đã sử dụng trong thực tế. Từ khóa Hóa lỏng kháng hóa lỏng xử lý nền đầm động cọc cát. 1. Đặt vấn đề Động đất là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà thiên nhiên gây ra cho con người. Những trận động đất lớn kèm theo hóa lỏng đất nền thường để lại mất mát vô cùng to lớn về sinh mạng và vật chất. Kể từ thảm họa động đất ở Niigata Nhật Bản và Alaska Hoa Kỳ năm 1964 chủ đề này đã nhận được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học trên thế giới Dang 2019 . Hóa lỏng đất là hiện tượng đất chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng do sự suy giảm áp lực đất hữu hiệu khi áp lực nước lỗ rỗng tăng lên. Sau khi hóa lỏng đất xảy ra đất không còn khả năng chịu tải và có thể gây ra biến dạng rất lớn cho nền móng công trình. Mặt khác hóa lỏng đất cũng gây ra sụt lún của kết cấu bên trên cũng như sự đẩy trồi của các kết cấu ngầm như đường ống hoặc bể chứa. Những hư hại .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.