TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm THPT: Lồng ghép Trò chơi vận động vào tiết học Nhảy xa – Bóng Chuyền cho học sinh lớp 12 Trường THPT Nghi Lộc 3

Mục đích nghiên cứu sáng kiến "Lồng ghép Trò chơi vận động vào tiết học Nhảy xa – Bóng Chuyền cho học sinh lớp 12 Trường THPT Nghi Lộc 3" nhằm tạo cho các em say mê, hứng thú trong tiết học. Giúp các em rèn luyện thân thể tốt, có sức khoẻ đảm bảo trong việc học tập và các hoạt động khác. Sử dụng phương pháp phù hợp với lứa tuổi các em đảm bảo tính hấp dẫn. | SỞ GIÁ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3 - - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG VÀO TIẾT HỌC NHẢY XA BÓNG CHUYỀN CHO HỌC SINH LỚP 12 TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 3 Người thực hiện Công Cảnh - SĐT 0914912262 2. Nguyễn Ngọc Hòa - SĐT 3. Đâu Song Toàn - SĐT 0988657908 SKKN thuộc lĩnh vực môn GDTC Năm học 2021 2022 MUC LUC Nội dung Trang 1. Đặt vấn đề. 1 Lý do chọn đề tài. 1 Mục đích nghiên cứu. 1 Đối tượng nghiên Phương pháp nghiên cứu. 2 Những điểm 2. Nội dung nghiên cứu. 2 Cơ sở lí luận của sáng kiến .2 Thực trạng vấn đề trước khi áp dụng sáng kiến kinh nghiệm . 2 Các biện pháp đã sử dụng để giải quyết vấn đề. 2 Phần mở đầu giáo viên sử dụng một số trò chơi thường được các em ưa thích để gây sự tập trung và hứng thú trước khi vào bài mới. 2 Phương pháp làm mẫu động tác của môn. . 3 Sử dụng dụng cụ học tập. 4 . Hiệu quả của sáng kiến kinh nghiệm đối với hoạt động giáo dục với bản thân đồng nghiệp và nhà trường. .8 3. Kết luận kiến nghị. .8 Kết luận . .8 Kiến nghị . .9 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ . Lí do chọn đề tài. Giáo dục thể chất là một quá trình giáo dục nhằm hoàn thiện thể chất về mặt hình thái chức năng của cơ thể con người củng cố những kỹ năng kỹ xảo vận động cơ bản quan trọng trong đời sống cùng như những hiểu biết liên quan đến kỹ năng kỹ xảo đó. Ngoài ra giáo dục thể chất còn là một trong những mục tiêu của nền giáo dục toàn diện nhằm bảo vệ tăng cường sức khỏe cho các đối tượng tham gia nhất là học sinh đồng thời thông qua quá trình giáo dục thể chất có thể rèn luyện các phẩm chất đạo đức tính tích cực tự giác tinh thần đoàn kết trong học tập ý chí tác phong công nghiệp cho người học. Góp phần tích cực vào nâng cao chất lượng và từng bước hoàn thiện nhân cách cho học sinh để các em có thể tham gia vào lao động sản xuất bảo vệ và xây dựng đất nước giáo dục lòng yêu nước tự hào dân tộc uy tín quốc tế tăng cường sự hiểu biết hợp tác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.