TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Ngày tết của bé (25 - 36 tháng) - Tuần 2

- Trò Đón trẻ chuyện với trẻ về vui vẽ tết với gia đình. - Chơi với đồ chơi các góc . - Trao đổi với phụ huynh về tinh hình sức khoẻ của bé trong những ngày tết . *Bài: Thể dục sáng Tập với gậy - Động tác hô hấp: - Động tác tay: - Động tác lưng – bụng: - Động tác chân: Hoạt động ngoài trời - Quan sát, trò chuyện : tranh ảnh trang trí ngày tết trong sân trường . | Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Ngày tết của bé Kế hoạch hoạt động tuần 3 Lớp 25 - 36 tháng Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Thứ Hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Đón trẻ - Trò chuyện với trẻ về vui vẽ tết với gia đình. - Chơi với đồ chơi các góc . - Trao đổi với phụ huynh về tinh hình sức khoẻ của bé trong những ngày tết . Thể dục sáng Bài Tập với gậy - Động tác hô hấp - Động tác tay - Động Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày mai Website hỗtrỢgiảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com tác lưng - bụng - Động tác chân Hoạt động ngoài trời - Quan sát trò chuyện tranh ảnh trang trí ngày tết trong sân trường . - Trò chơi với đồ chơi trong sân trường hoặc ai chạy nhanh hơn. - Chơi tự do Hoạt động có chủ đích Vận động - Tập lái ôtô - Ném bóng về phía trước - Kéo cưa lừa xẽ . NBTN Nhận biết 1 số bánh kẹo trong ngày tết Ắm nhạc -Nghe Cùng múa hát mừng xuân. -Dạy hát Vui đến trường Thơ Hoa Đào HĐVĐV Xếp ô tô hoặc nhà cao tầng Trẻ em hôm nay - Thê giới ngày .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN