TAILIEUCHUNG - KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP ( Phục vụ hội thảo góp ý

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP ( Phục vụ hội thảo góp ý chương trình GDMN mới ) Chủ điểm : Một số luật lệ giao thông Chủ đề nhánh: Luật giao thông phổ biến Tên giáo viên : Lê Thị Kiều Nhi Mai Thị Thanh Loan Lớp: Mẫu giáo Nhỡ 4 – 5 tuổi - Hoạt động học có chủ đích: Khám phá khoa học “ Làm quen với một số luật giao thông đường bộ đơn giản ” Trường Mầm Non Hoa Phượng Đỏ, Hải Châu, Đà Nẵng. I/ Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết. | KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MỘT NGÀY TÍCH HỢP Phục vụ hội thảo góp ý chương trình GDMN mới Chủ điểm Một số luật lệ giao thông Chủ đề nhánh Luật giao thông phổ biến Tên giáo viên Lê Thị Kiều Nhi Mai Thị Thanh Loan Lớp Mầu giáo Nhỡ 4 - 5 tuổi - Hoạt động học có chủ đích Khám phá khoa học Làm quen với một số luật giao thông đường bộ đơn giản Trường Mầm Non Hoa Phượng Đỏ Hải Châu Đà Nằng. Xe nào được quyền đì trước 1 Xe tã . 2 Xe con 3 Xe lam. I Mục đích yêu cầu - Trẻ nhận biết một số quy định về luật giao thông đường bộ đơn giản ra đường đi bên phải trên vỉa hè đi theo tín hiệu đèn không đùa nghịch không thò đầu và tay ra ngoài khi tham gia các loại phương tiện giao thông đường bộ . Nhận biết và gọi đúng tên 4 biển báo cấm đi ngược chiều nơi có trẻ em nơi giao nhau với đường sắt có rào chắn cấm bóp còi . - Giáo dục trẻ chấp hành một số luật giao thông đơn giản. II Các hoạt động trong ngày 1. Đón trẻ trò chuyện đầu giờ điểm danh - Cho trẻ xem băng hình về hội thi An toàn giao thông của các cháu trường mầm non Hoa Phượng Đỏ. - Giới thiệu với trẻ một số biển báo đơn giản 2. Thể dục buổi sáng - ĐT Hô hấp Vung tay hít thở. - ĐT tay vai Hai tay dang ngang sau đó bắt chéo hai tay trước ngực 2 tay dang ngang về lại tư thế chuẩn bị. - ĐT Bụng lườn Hai bàn tay đan nhau đưa về phía trước gập người. - ĐT Chân Hai tay chống hông ký gót chân trái trước sau đó đổi bên. - ĐT Bật nhảy lên kết hợp hai tay dang ngang sau đó đưa hai tay lên cao vỗ vào nhau. 3. Hoạt động học có chủ đích . Chuẩn bị môi trường hoạt động có chủ đích Không gian tổ chức Trong lớp học Đồ dùng phương tiện - Bản tin truyền hình về An toàn giao thông của Đài PTTH Đà Nằng. - 4 bức tranh vẽ về đường phố và các chi tiết để trẻ dán. - 4 biển báo cấm đi ngược chiều nơi có trẻ em nơi giao nhau với đường sắt có rào chắn cấm bóp còi . - Mỗi trẻ một biển báo do trẻ tự làm từ hôm trước. Phương pháp - Phương pháp trực quan đàm thoại thực hành. . Tiến hành tổ chức hoạt động Mở đầu hoạt động - Cô hướng các cháu vào xem .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN