TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu cơ khí - Phạm Văn Thuận

Bài giảng Vật liệu cơ khí - Phạm Văn Thuận cung cấp cho học viên những khái niệm cơ bản về kim loại và hợp kim, khái niệm và đặc điểm chung của gang, khái niệm và phân loại thép, nhiệt luyện và hóa nhiệt luyện, ăn mòn kim loại và phương pháp chống ăn mòn kim loại, vật liệu phi kim loại, . Mời các bạn cùng tham khảo! | PHẦN I VẬT LIỆU KIM LOẠI VÀ HỢP KIM CHƯƠNG I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KIM LOẠI VÀ HỢP KIM CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI Khái niệm về kim loại . Kim loại là vật liệu sáng dẻo có thẻ rèn được có tính dẫn điện nhiệt cao . Phương diện hóa học kim loại là nguyên tố dễ nhường điện tử trong các phản ứng hóa học . Đặc điểm cấu tạo nguyên tử kim loại . Trạng thái e trong nguyên tử được xác định bởi 4 số lượng tử n Số lượng tử chính l Số lượng tử quỹ đạo m Số lượng tử từ ms Số lượng tử Spin Các e chuyển động trong nguyên tử giới hạn trong những lớp xác định tương ứng với số lượng tử chính . n 1 2 3 . K L M . Trong các lớp này được chia làm nhiều lớp con tương ứng với số lượng tử quỹ đạo. l 0 1 2 3 . n 1 được ký hiệu bởi các lớp s p d f . Mỗi một trạng thái e trong nguyên tử tương ứng với một năng lượng xác định . Theo cơ học lượng tử thì cấu hình e trong nguyên tử được cấu tạo như sau 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 . Phân lớp con s Tối đa 2 e p Tối đa 6 e d Tối đa 10 e f Tối đa 14 e Biên soạn GV Phạm Văn VD Al13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Fe 26 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 C6 1s2 2s2 2p2 Từ cấu hình trên ta rút ra là các lớp ngoài cùng có liên kết yếu nên dể gây ra phản ứng hóa học . Biên soạn GV Phạm Văn Liên kết kim loại . Kim loại có cấu tao mạng tinh thể liên kết ở trong kim loại được gọi là liên kết kim loại . Liên kết kim loại được mô tả như sau Ở các nút lưới là cá ion kim loại trong khoảng không giữa nút lưới là các e tự do tao thành khí điện tử . Liên kết kim loại tạo thành do lực hút giữa màng các ion với khí e . Do vậy mà kim loại có tính dẻo. Biên soạn GV Phạm Văn Cấu tạo mạng tinh thể kim loại . a Mạng tinh thể và ô cơ bản . Trong kim loại các kim loại được sắp xếp một cách trật tự tuần hoàn trong không gian . Các nguyên tử trong kim loại được sắp xếp một cách có trật tự các nguyên tử đều nằm trên mặt phẳng song song cách đều gọi là mặt tinh thể tập hợp vô số những mặt tinh thể như thế nó lập thành mạng tinh thể . Toàn bộ mạng không gian có

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.