TAILIEUCHUNG - Đạo đức nhà báo: Khuyến cáo hay bắt buộc?

Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung cụ thể hóa từ 9 điều trong Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN dự kiến sẽ được Hội Nhà báo VN hoàn thành trong quý I/2011. | Đạo đức nhà báo Khuyến cáo hay bắt buộc Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp với nhiều nội dung cụ thể hóa từ 9 điều trong Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo VN dự kiến sẽ được Hội Nhà báo VN hoàn thành trong quý I 2011. Chính xác là hàng đầu Theo dự thảo bộ quy tắc sự chính xác và minh bạch là nội dung quan trọng hàng đầu phải đặt ra cho mỗi nhà báo. Dự thảo quy định nhà báo phải đưa tin chính xác minh bạch và không được đưa tin sai hoặc bóp méo thông tin. Với bất kỳ thông tin không chính xác nào nhà báo phải đăng cải chính thông tin mà không cần có yêu cầu đòi cải chính. Đặc biệt nhà báo không được đăng tin đồn khi chưa kiểm tra tính chính xác kết quả nghiên cứu y học phải nêu rõ đang nghiên cứu ở giai đoạn nào xưng danh cụ thể khi thu thập thông tin phân biệt rõ ràng giữa bài thông tin thuần túy và bài bình luận không đạo báo và nếu có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp thì phải ghi rõ tên tác giả. Với những nội dung về lợi ích của bài báo dự thảo quy tắc quy định nhà báo cần cân nhắc tác động của thông tin đến lợi ích dân tộc lợi ích quốc gia lợi ích của đa số nhân dân. Tuy nhiên nhà báo cũng không được vin vào lợi ích của công chúng như bảo vệ sức khỏe và sự an toàn phát hiện tội phạm nghiêm trọng các vụ bê bối và lạm dụng quyền lực. để đưa tin giật gân câu khách. Điều này được nhấn mạnh rằng nhà báo không được nhầm lẫn giữa mục tiêu vì lợi ích công chúng với mục tiêu tạo thông tin thú vị cho công chúng hay cần phân biệt rõ giữa cái mà công chúng cần và cái mà họ thích. Những nội dung được đánh giá là cập nhật và rất cần thiết đã được đề cập trong dự thảo bộ quy tắc đó là việc nhà báo sử dụng mạng xã hội trên Internet nhà báo viết về các vấn đề kinh tế nhạy cảm như chứng khoán bất động sản và quy định về mối quan hệ đồng nghiệp giữa các nhà báo. Theo đó cảnh báo rằng uy tín của cơ quan báo chí hoàn toàn có thể có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nhà báo đăng tải những quan điểm cá nhân trên mạng xã hội vì vậy khi sử dụng các mạng xã hội như viết blog facebook. .