TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP RÈN LUYỆN PHƯƠNG TRÌNH - BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Tham khảo tài liệu bài tập rèn luyện phương trình - bất phương trình logarit ôn thi tốt nghiệp thpt , tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | NỘI DUNG ÔN TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2009 - 2010 II. Chuyên đề PT LOGARIT – BẤT PT LOGARIT Bài 1: Giải bất phương trình sau: a) (x -1 hoặc x 4) Giải: b) (x 2) Giải: c) (x 2) Giải: b) log3(x + 2) > log9(x + 2)(x > -1) Giải: Đk: log9(x + 2)2 > log9(x + 2) Bài 7: Giải phương trình sau: a) log2(x – 3) + log2(x – 1) = 3 (x = 5) Giải: b) EMBED Giải: Điều kiện: x > 0 EMBED Đặt: t = log2x Bài 8: Giải bất phương trình sau: a) log(x2 – x – 2) 3) Giải: EMBED Bài 10: Giải phương trình sau: a) log3(2x + 1) = 3 – log3(x – 1) (x = 4) Giải: b) log2(4x – 4) = 1 + log2(x + 3) (x = 5) Giải: c) log5(3x + 4) = 3 – log5(x – 2) (x = 7) Giải: d) log8(5 – x) = 1 – log8(3 – x) (x = 1) Giải: Bài 11: Giải phương trình sau: a) log2(x2 + 8) = log2x + log26 (x = 2; x = 4) Giải: b) log(x2 – 4x – 1) = log8x – log4x (x = 5) Giải: Điều kiện: EMBED log(x2 – 4x – 1) = log2 log(x2 – 4x – 1) = 2log2 = log22 = log4 c) (x = 2; 8) Giải: Đk: x > 0 EMBED Bài 12: Giải phương trình sau: a) Giải: b) log2(x2 – 4x – 5) 4 Giải:

TỪ KHÓA LIÊN QUAN