TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật nuôi lươn mới

Có thể nuôi lươn trong bể xây hoặc trong ao đất, tuỳ từng hộ gia đình vận dụng. Diện tích bể xây thường từ 10 - 20m2, loại lớn 50 - 100m2, sâu nhất 1m, thành bể cần láng nhẵn; đáy bể phải nện chặt trên phủ 1 lớp bùn sạch độ 30 cm, hoặc đổ lớp đất pha sét hay đất màu xốp trên 1/2 diện tích đáy. | Kỹ thuật nuôi lươn mới Nguồn 1. Xây dựng ao bể nuôi Có thể nuôi lươn trong bể xây hoặc trong ao đất tuỳ từng hộ gia đình vận dụng. Diện tích bể xây thường từ 10 - 20m2 loại lớn 50 - 100m2 sâu nhất 1m thành bể cần láng nhẵn đáy bể phải nện chặt trên phủ 1 lớp bùn sạch độ 30 cm hoặc đổ lớp đất pha sét hay đất màu xốp trên 1 2 diện tích đáy bể. Điều chỉnh mức nước nuôi từ 20 - 40 cm. Bờ của ao bể cần cao hơn 30cm so với mặt nước. Ao bể đều phải có cống cấp và cống tiêu nước miệng cống phải bịt lưới chống lươn chui mất. Trên mặt bể có thể trồng cây chịu nước hoặc thả bèo. 2. Ương lươn giống Trước khi ương phải dọn sạch và sát trùng ao bể nuôi. Khi mực nước còn 10cm cứ 10m2 dùng 2 - 2 5 kg vôi sống để khử trùng. Sau độ 10 ngày có thể thả lươn giống. Mật độ ương từ 2 - 4 kg m2 40 con kg thả 80 - 160 con m2. Cần tắm nước muối 5 độ 5 phút để khử trùng lươn con đề phòng mang bệnh nấm vào bể nuôi. Trong ao bể nuôi nên thả thêm một ít chạch bùn chạch đồng để đảm nhiệm 2 tác dụng một là tạo không khí cho ao bể nuôi do chạch nhao lên nhao xuống thở liên tục hai là để cho lươn khỏi lẫn hang ở của chúng và cuốn vào nhau do mật độ nuôi dầy số chạch bùn thả lẫn nhiều nhất 8 - 16 con m2. Mật độ nuôi trên chỉ áp dụng cho cơ sở lo được đầy đủ thức ăn và có kinh nghiệm tốt về quản lý ao nuôi làm được như vậy sau 6 tháng nuôi có thể thu hoạch lươn thịt cỡ 100g trở lên. Năng suất nuôi sau 1 năm đạt 5 - 10 kg m2. 3. Quản lý nuôi Cho ăn theo định giờ định lượng Lươn chịu đói được lâu nhưng trong quá trình nuôi không thể để lươn bị lúc no lúc đói hằng ngày đều phải cho lươn ăn với mức 5 - 7 trọng lượng đàn lươn. Cho lươn ăn tốt nhất là giun đất cứ 4 - 6 kg giun có thể tăng trọng 1 kg lươn cho ăn bằng thịt trai với mức 7 thể trọng lươn mỗi ngày lươn sẽ tăng trọng bình quân mỗi con 0 55g ngày. Nếu vụ nuôi là 180 ngày để tính thì hệ số thức ăn thịt trai từ 7 5 - 10 kg 1 kg lươn tăng trọng hằng ngày cho ăn vào khoảng 6 giờ chiều. Giữ mức nước trong ao bể thường 20cm Thời

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG