TAILIEUCHUNG - GIỚI THIỆU VGIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH MATLAB

Môi trường MATLAB là môi trường lập trình được xem “là sinh ra dùng để tính toán kỹ thuật “. Mặc dù ở mỗi chuyên ngành hẹp vẫn có những phần mềm tiện lợi hơn MATLAB, nhưng MATLAB được cho điểm cao nhờ nhiều lợi thế như: Ngôn ngữ trong sáng, không đòi hỏi biết nhiều thủ tục (cái này matlab giống java, giúp mọi người học ngôn ngữ dễ dàng hơn, không phức tạp hơn C).Để người lập trình trên thế giới (vốn quen với ngôn ngữ C) học matlab nhanh hơn, ngôn ngữ matlab khá giống ngôn ngữ C, và các chương trình của matlab có. | GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH MATLAB .SƠ LƯỢC VỀ LẬP TRÌNH MATLAB .LẬP TRÌNH GIAO DIỆN GUI TRONG MATLAB SƠ LƯỢC LẬP TRÌNH MATLAB Môi trường MATLAB là môi trường lập trình được xem “là sinh ra dùng để tính toán kỹ thuật “. Mặc dù ở mỗi chuyên ngành hẹp vẫn có những phần mềm tiện lợi hơn MATLAB, nhưng MATLAB được cho điểm cao nhờ nhiều lợi thế như: - Ngôn ngữ trong sáng, không đòi hỏi biết nhiều thủ tục (cái này matlab giống java, giúp mọi người học ngôn ngữ dễ dàng hơn, không phức tạp hơn C).Để người lập trình trên thế giới (vốn quen với ngôn ngữ C) học matlab nhanh hơn, ngôn ngữ matlab khá giống ngôn ngữ C, và các chương trình của matlab có thể được dịch thành chương trình C. - Tổ chức bộ nhớ để lưu trữ các mảng rất tốt, các tính toán trên mảng được matlab thực hiện cực kỳ nhanh. Có thể nhanh chống thấy được kết quả của từng lệnh, nên dễ dàng kiểm tra chương trình. Đa số các ngôn ngữ khác cần phải biên dịch cả một chương trình không có lỗi rồi mới chạy, hoặc chạy chế độ debug cũng khá

TỪ KHÓA LIÊN QUAN