TAILIEUCHUNG - Điều chỉnh và thiết lập menu boot Linux Grub2

Đối với những người sử dụng Linux, quá trình chuyển sang Grub2 có thể gây đôi chút khó khăn và phức tạp. Nhưng giờ đây, đã có thêm 1 công cụ hỗ trợ mới với giao diện đồ họa sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình này. Cài đặt Grub Customizer. | Điều chỉnh và thiết lập menu boot Linux Grub2 theo cách đơn giản Đối với những người sử dụng Linux quá trình chuyển sang Grub2 có thể gây đôi chút khó khăn và phức tạp. Nhưng giờ đây đã có thêm 1 công cụ hỗ trợ mới với giao diện đồ họa sẽ giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình này. Cài đặt Grub Customizer Đây là công cụ chính được đề cập và sử dụng trong bài thử nghiệm này Grub Customizer được phát triển bởi Daniel Richter. Trước tiên các bạn mở Terminal nhấn Ctrl Alt T hoặc chọn Applications Accessories Terminal và gõ lệnh sau sudo add-apt-repository ppa danielrichter2007 grub-customizer sudo apt-get update sudo apt-get install grub-customizer Sau đó Grub Customizer sẽ hiển thị trong menu Applications System Tools 1 Applications Places System 9 Accessories Games Graphics internet Office Programming Sound Video 1 System Tools A k Gnjb Customizer hoặc mở trực tiếp từ Terminal như sau gksudo grub-customizer Và khi Grub Customizer khởi động các bạn sẽ thấy danh sách các thành phần hiển thị trên menu boot p Grub Customizer EẼÍe Edit View Help Save c 5 Preferences is active name -- 4 linux V new Entries V Ubuntu with Linux 4 Ubuntu with Linux recovery mode 4 Ubuntu with Linux 4 Ubuntu with Linux 2 632-27-generic recovery mode 4 Ubuntu With Linux 4 Ubuntu with Linux recovery mode 4 Ubuntu with Linux 4 Ubuntu with Linux 2 632-24-generic recovery mode - V memtestB6 4 new Entries 4 M em ory test m emtestBfj 4 Memory test memtestB6 serial console 115200 - 4 os-prober 4 new Entries -- 4 custom 4 new Entries Để giấu đi những thành phần không cần thiết chỉ việc bỏ dấu check tại ô tương ứng bên cạnh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN