TAILIEUCHUNG - Quảng cáo trực tuyến sẽ “vượt mặt” báo in?

Quảng cáo trực tuyến sẽ “vượt mặt” báo in? Đến năm 2013, quảng cáo trực tuyến sẽ vượt mặt báo in để trở thành thị trường quảng cáo lớn thứ hai, sau truyền hình, với 117 tỉ USD lợi nhuận. Đó là dự báo mới nhất của Magna Global, công ty nghiên cứu và dự báo chiến lược truyền thông nổi tiếng toàn cầu. Đến năm 2013, quảng cáo trực tuyến sẽ vượt mặt báo in để trở thành thị trường quảng cáo lớn thứ hai, sau truyền hình, với 117 tỉ USD lợi nhuận. Đó là dự báo mới nhất. | Quảng cáo trực tuyến sẽ vượt mặt báo in Đến năm 2013 quảng cáo trực tuyến sẽ vượt mặt báo in để trở thành thị trường quảng cáo lớn thứ hai sau truyền hình với 117 tỉ USD lợi nhuận. Đó là dự báo mới nhất của Magna Global công ty nghiên cứu và dự báo chiến lược truyền thông nổi tiếng toàn cầu. Đến năm 2013 quảng cáo trực tuyến sẽ vượt mặt báo in để trở thành thị trường quảng cáo lớn thứ hai sau truyền hình với 117 tỉ USD lợi nhuận. Đó là dự báo mới nhất của Magna Global công ty nghiên cứu và dự báo chiến lược truyền thông nổi tiếng toàn cầu. Theo báo cáo này truyền hình vẫn tiếp tục giữ vị trí quán quân với 40 thị phần của tất cả quảng cáo tính bằng đôla và đạt 7 5 hàng năm đến hết năm 2016. Đặc biệt truyền hình trực tuyến sẽ chiếm 4 7 tỷ đô trong tổng lợi nhuận quảng cáo toàn cầu và tăng đến 19 6 mỗi năm cho đến hết năm 2016. Một tin tức tốt lành cho báo in vốn đang ngắc ngoải trong thời đại số loại hình báo chí này sẽ tăng vừa phải khoảng 1 7 trong 5 năm tới. Như vậy rõ rang quảng cáo trên báo in có thể sụt giảm nhưng chắc chắn chưa chết hẳn. Nói chung số tiền chi cho quảng cáo trên toàn thế giới sẽ tăng 5 4 năm tới phần lớn nhờ sự phát triển liên tục trong các thị trường mới nổi và sự ổn định ở phương .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.