TAILIEUCHUNG - Phương pháp trồng cây thanh long ruột đỏ (Đài Loan)

Giống thanh long ruột đỏ có nguồn gốc từ Đài Loan được Chi nhánh TCty Rau quả Việt Nam tại Lạng Sơn trồng khảo nghiệm, bước đầu được đánh giá cho kết quả khá. Quả thanh long rất sai, ruột đỏ tím, ăn ngọt (độ đường 16 – 18%), hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin và chất khoáng. Bộ NN–PTNT đã cho phép Viện Rau quả trồng thí điểm để nhân giống ra diện rộng. | Phương pháp trồng cây thanh long ruột đỏ Đài Loan Giống thanh long ruột đỏ có nguồn gốc từ Đài Loan được Chi nhánh TCty Rau quả Việt Nam tại Lạng Sơn trồng khảo nghiệm bước đầu được đánh giá cho kết quả khá. Quả thanh long rất sai ruột đỏ tím ăn ngọt độ đường 16 -18 hàm lượng dinh dưỡng cao giàu vitamin và chất khoáng. Bộ NN-PTNT đã cho phép Viện Rau quả trồng thí điểm để nhân giống ra diện rộng. Quả thanh long Đài Loan có 3 loại Thanh long vỏ đỏ ruột đỏ thanh long vỏ đỏ ruột trắng thanh long vỏ vàng ruột trắng đều có tên quốc tế Hylocereas tên khoa học H. Undatus Britton Rose S. Megelanthus moran. Giống cây thanh long Đài Loan có 4 loại Ruột trắng vỏ đỏ Là giống cây của Việt Nam được đem về Đài Loan năm 1988. Ruột trắng vỏ đỏ Dòng từ Mêhicô được đem vào Đài Loan năm 1995. Ruột trắng vỏ vàng Được đưa vào từ Mêhicô Ruột đỏ vỏ đỏ Đang trình bày trong bài . Quả thanh long ruột đỏ thích nghi với nơi có nhiều ánh sáng dưới ánh sáng cao độ đường tăng nhiệt độ thích hợp từ 15 -35oC nếu dưới nhiệt độ đó cây sẽ phát triển chậm hoặc không sinh trưởng được. Do đó khi trồng cây tận dụng hướng nam và đông nam nơi có đất đai bằng phẳng và ánh sáng nhiều. Là cây có tính chống hạn thích hợp với các loại đất ở trên núi đá hay bờ rào ở nông thôn và vùng ven biển đất có tỷ lệ hạt dính 20 hạt cát 40 hạt đất 40 sẽ giúp cho cây thanh long hấp thụ dinh dưỡng hàng tháng lượng mưa từ 50 - 100mm thì cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt. Kỹ thuật trồng và chăm sóc a. Làm đất và bón phân - Với đất bằng Dùng 600 - 1000kg phân chuồng mẫu và vôi bột thích ứng cũng như các chất hữu cơ khác để cải tạo đất. - Đối với đất dốc Độ dốc dưới 15 độ phải cuốc rộng phía trong thấp hơn phía ngoài 10 - 15cm để giữ nước chống xói mòn. - Đối với đất đồi Trên 15 độ trồng từng khóm khoảng cách giữa các khóm 2 x 2m. - Đối với đất núi đá sỏi Mỗi hố trồng phải có đường kính 1m trở lên độ sâu 30cm đá xung quanh phải đập vụn sử dụng 50 đất mượn 30 cát mịn 20 phân hữu cơ và ít vôi bột cho xuống hố. Cần chú ý trừ cỏ bằng