TAILIEUCHUNG - Nuôi một số loài cá kinh tế lấy giống từ tự nhiên ở đầm phá ven biển

Bài báo trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu nuôi các loài cá có nguồn gốc giống từ tự nhiên. Ðó là những loài cá có giá trị kinh tế và có khả năng phát triển thành đối tượng nuôi hiệu quả ở các đầm phá ven biển của nước ta như. Cá đối, cá dìa, cá tráp và cá hồng chấm. | Nuôi một số loài cá kinh tế lấy giống từ tự nhiên ở đầm phá ven biển Nguồn Bài báo trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu nuôi các loài cá có nguồn gốc giống từ tự nhiên. Đó là những loài cá có giá trị kinh tế và có khả năng phát triển thành đối tượng nuôi hiệu quả ở các đầm phá ven biển của nước ta như. Cá đối cá dìa cá tráp và cá hồng chấm. Tổng quan Nuôi trồng thủy sản NTTS dựa vào giống có nguồn gốc tự nhiên có mối quan hệ khá mật thiết với nghề khai thác được gọi là CBA Capture Based Aquaculture . Cá giống được thu từ tự nhiên đem về nuôi trong các ao lồng và được chăm sóc để phát triển đến kích cỡ thương phẩm. Hiện nay sản lượng nuôi các đối tượng lấy giống từ tự nhiên chiếm khoảng 20 tổng sản lượng của nghề NTTS FAO 2004 . Các loài cá đang được quan tâm phát triển nuôi là cá măng cá mú cá ngừ cá chình Năm 2000 sản lượng cá chình đạt 288 nghìn tấn cá mú 15 nghìn tấn cá ngừ vây xanh 10 nghìn tấn và giá trị đã vượt quá 1 7 tỷ USD. Đa số các loài cá được nuôi từ kích thước cá giống nhưng một số loài thì nuôi khi kích thước của cá khá lớn như cá ngừ . Trình độ nuôi cũng khác nhau ở các nước thường là cá được nuôi thâm canh nuôi cá ngừ ở Nhật Ôxtrâylia nuôi cá mú ở Đài Loan hay quảng canh cá măng cá mú nuôi ao ở Trung Quốc Inđônexia . CBA được xem là một hoạt động đem lại nhiều hiệu quả nên FAO 2004 dự đoán trong tương lai gần nghề này tiếp tục phát triển với sự bổ sung thêm các loài cá mới. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này còn rất ít chủ yếu ở một vài đối tượng như cá mú cá măng cá ngừ Còn khá nhiều vấn đề cần nghiên cứu đó là việc vận chuyển con giống hiện nay tỷ lệ chết rất cao các kỹ thuật nuôi hiệu quả bổ sung phát triển thêm loài nuôi mới .. Cá đối Đối tượng đáng chú ý nhất trong họ cá đối là cá đối mục Mugil cephalus. Loài này phân bố rộng lớn nhanh và kích thước lúc trưởng thành khá lớn Pillay 1990 . Cá đối là một trong những loài cá kinh tế được phát triển nuôi ở phía nam Trung Quốc riêng tỉnh Quảng Đông diện tích nuôi cá đối đã horn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN