TAILIEUCHUNG - Phương pháp cứu cây ăn trái bị đổ do bão

Khi muốn cứu cây đổ ngã bà con đều có thể áp dụng theo phương pháp sau đây: Ngay sau bão: - Kịp thời đậy kín gốc cây bị đổ bằng cách đắp đất hoặc vật liệu có thể có như rơm rạ, lá cây để rễ cây không bị nắng, gió làm khô rễ. Cây cứu sống được hay không phụ thuộc vào tỷ lệ rễ cây bị khô nhiều hay ít. - Cắt bỏ lá, cắt ngọn, cành. Cắt nhiều hay ít, cao hay thấp tuỳ thuộc vào đường kính, chiều cao cây và nhân lực, phương tiện. | Phương pháp cứu cây ăn trái bị đổ do bão Khi muốn cứu cây đổ ngã bà con đều có thể áp dụng theo phương pháp sau đây Ngay sau bão - Kịp thời đậy kín gốc cây bị đổ bằng cách đắp đất hoặc vật liệu có thể có như rơm rạ lá cây. .để rễ cây không bị nắng gió làm khô rễ. Cây cứu sống được hay không phụ thuộc vào tỷ lệ rễ cây bị khô nhiều hay ít. - Cắt bỏ lá cắt ngọn cành. Cắt nhiều hay ít cao hay thấp tuỳ thuộc vào đường kính chiều cao cây và nhân lực phương tiện dựng cây đứng lại. - Trên các vết cắt dùng mỡ xe hoặc đất sét vôi tôi. chít kín các lỗ mạch gỗ để không cho nước thoát ra từ vết cắt. - Dùng bẹ chuối hoặc lá cây bao tải. bó buộc quanh thân để hạn chế nước thoát từ vỏ. Không dùng bạt Nilông chất làm nóng vỏ cây. Sau khi đã bình ổn bão - Gỡ phần gốc che phủ dùng cưa cắt bớt rễ to trên vết cắt cũng bôi mỡ xe ở phần gỗ phần vỏ bôi thuốc kích thích ra rễ hiện đang bán rất nhiều trên thị trường có kèm theo hướng dẫn sử dụng. - Nhờ người và các phương tiện hỗ trợ có thể có để dựng cây đứng lên chống giữ cây đứng ổn định tưới nước vừa đủ ẩm sau một thời gian cây sẽ ra cành lá mới. - Khi cây ra lá bà con dùng phân bón lá phun vào lá theo hướng dẫn sử dụng có ghi ở bao bì phân bón. Trên đây là một giải pháp cứu cây đổ do bão và cũng có thể áp dụng khi bà con bứng cây có kích thước lớn đưa đi nơi khác .