TAILIEUCHUNG - Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết (Tegillarca granosa) ở Trung Quốc

Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ tinh ngoài, giới tính của chúng có thể phân biệt dựa vào màu sắc của bộ phận sinh dục, ở con cái là màu vàng cam, còn ở con đực bộ phận này có màu vàng nhạt. Sò huyết thành thục và có khả năng sinh sản khi được hai năm tuổi. | Gây giống và nuôi bán nhân tạo sò huyết Tegillarca granosa ở Trung Quốc Nguồn 1. Thời gian sinh sản Sò huyết là loài nhuyễn thể 2 vỏ thụ tinh ngoài giới tính của chúng có thể phân biệt dựa vào màu sắc của bộ phận sinh dục ở con cái là màu vàng cam còn ở con đực bộ phận này có màu vàng nhạt. Sò huyết thành thục và có khả năng sinh sản khi được hai năm tuổi. Thời gian sinh sản của chúng không giống nhau nhất là khi được nuôi tại các vùng duyên hải khác nhau. Ví dụ Sò nuôi ở tỉnh Son Đông có thời gian sinh sản từ tháng 7 đến tháng 9 tỉnh Chiết Giang tháng 7 - 10 Phúc Kiến tháng 8 -11 và Quảng Đông là tháng 8 đến tháng 12. Trong một năm chúng có khả năng sinh sản nhiều lần. Trứng do con cái đẻ ra sẽ được con đực thụ tinh thời gian này kéo dài tới 15 -20 ngày. Trung bình một con cái chiều dài 3cm một lần đẻ được 3 4 triệu trứng. Trứng đã được thụ tinh sẽ nở trong môi trường nước biển ấu trùng sò huyết ban đầu sống bằng cách ăn các sinh vật phù du trong nước biển khi đã lớn 110 11 chúng di chuyển xuống sống ở tầng đáy. 2. Chọn giống Vùng biển Sò tự nhiên chủ yếu phân bố tại các vùng vịnh vừa và nhỏ có thuỷ triều lên xuống. Phát triển mạnh nhất tại những vùng vịnh lớn nhưng cửa vịnh nhỏ. Sò huyết thường sống nông thích hợp với điều kiện sống tĩnh chất nước ổn định. Nhiệt độ và độ mặn của nước S ò huyết có thể sống ở môi trường có nhiệt độ dao động từ 0 -35oC nhiệt độ thích hợp nhất là 15 -30oC. Nhiệt độ cao hon 40oC hoặc thấp dưới - 2oC đều khiến sò bị chết. Độ mặn phù hợp là 6 5 -29 . Độ mặn của nước thấp hơn 3 8 hoặc cao hơn 33 sẽ ảnh hưởng tới sức sống của sò thậm chí khiến sò bị chết. Chất đáy Sò huyết ưa sống ở vùng bùn cát bằng phẳng bề mặt mềm mịn. Bảng điều tra dưới đây cho thấy sò thích sống nhất ở nơi có chất đáy là bùn cát thứ đến là bùn nhão sống ít hoặc không sống tại nơi có chất đáy nhiều cát ít bùn. Chất đáy Tỉ lệ 100 Số lượng sò sống được con m2 Bùn Cát Bùn nhão 90 10 61 Bùn cát 70 30 831 Cát bùn 20 80 Cát bùn 30 70 5 Thuỷ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN