TAILIEUCHUNG - Những vấn đề chung về bảo quản hoa cắt

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hoa tươi trên thế giới phát triển rất mạnh mẽ, chủ yếu ở các nước tiên tiến. Những biến đổi sinh lý của hoa khi bảo quản và các phương pháp bảo quản hoa cắt sau khi thu hoạch đã được nghiên cứu. Một số tác giả đã nghiên cứu thành công quy trình bảo quản nhiều loại hoa cắt như hoa hồng, hoa cúc, hoa cẩm chướng, hoa lay ơn. như Clifford W. Collier, trường đại học West Virginia. Tình hình nghiên cứu bảo quản hoa cắt trên thế giới. | Những vấn đề chung về bảo quản hoa cắt Trong những năm gần đây ngành công nghiệp hoa tươi trên thế giới phát triển rất mạnh mẽ chủ yếu ở các nước tiên tiến. Những biến đổi sinh lý của hoa khi bảo quản và các phương pháp bảo quản hoa cắt sau khi thu hoạch đã được nghiên cứu. Một số tác giả đã nghiên cứu thành công quy trình bảo quản nhiều loại hoa cắt như hoa hồng hoa cúc hoa cẩm chướng hoa lay ơn. như Clifford W. Collier trường đại học West Virginia. Tình hình nghiên cứu bảo quản hoa cắt trên thế giới Danuta M. Goszczynska Ryszard M. Rudnicki - Viện nghiên cứu Pomology and Floriculture Skierniewce Hà lan đã nghiên cứu bảo quản hoa cắt cúc sau 15 ngày bảo quản hoa cho chất lượng tốt. Abraham H. Halevy và Shimon Mayak trường đại học Jerusalem rehovot Israel đã nghiên cứu đặc điểm sinh lý những biến đổi sinh hoá trong quá trình bảo quản hoa cắt cho thấy mỗi loại hoa có cấu tạo khác nhau nên cũng có những đặc điểm sinh hoá khác nhau từ đó họ đưa ra quy trình bảo quản cho mỗi loại hoa cũng khác nhau. Theo các tác giả S. Meir và S. Philosoph-Hadas thì bao gói hoa bằng điều biến khí quyển kết hợp với xử lý đường saccaroza và STS Silver Thiosulphate đã duy trì được chất lượng của hoa lay ơn trong quá trình bảo quản dài ngày. Hoa được đóng gói kín trong túi PE với thành phần khí quyển gồm 5-8 CO2 và 6-12 O2. Cách đóng gói này đã nâng cao chất lượng và tuổi thọ của hoa làm chậm sự vàng lá. Xử lý cành hoa bằng dung dịch đường saccaroza 10 và Thiosunphat bạc STS 0 4mM trước khi đóng gói cũng đã nâng cao chất lượng và khả năng nở của hoa. Tất cả các phương pháp bảo quản đều tuân theo nguyên tắc chung là Chất lượng hoa cắt đưa vào bảo quản phải khoẻ có độ nở thu hái phù hợp. Trong quá trình bảo quản phải điều khiển sao cho hoa có cường độ hô hấp thấp cường độ thoát nước giảm đảm bảo duy trì nguồn dinh dưỡng nuôi hoa ngăn cản sự sản sinh Ethylen sự phát triển của nấm bệnh. Tình hình nghiên cứu trong nước Việt nam có nhiều giống hoa khá phong phú và kỹ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN