TAILIEUCHUNG - Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc kể. | Thu hồi giấy phép khai thác thủy sản Thông tin Lĩnh vực thống kê Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục khai thác và BVNL Thủy sản Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Sau khi có kết quả thanh tra Sở NN PTNT tỉnh Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản gửi thông báo đơn vị đến tại tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Khai thác và BVNLTS 110 Trần Hưng Đạo - Quy Nhơn để nộp lại giấy phép khai thác thủy sản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin trả lại giấy phép của đơn vị 2. - Giấy phép khai thác thủy sản bản gốc . Số bộ hồ sơ 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN