TAILIEUCHUNG - Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên

Dưới đây là các bước hướng dẫn thủ tục hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên. Tham khảo tài liệu bên dưới sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian trong quá trình làm thủ tục. | Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên Thông tin Lĩnh vực thống kê Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thủy sản Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND huyện thành phố Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Kinh tế các huyện thành phố Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ UBND các xã phường. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Ngư dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định. Ngư dân nộp hồ sơ tại UBND phường xã hội đồng xét duyệt 2. Bước 2 của phường xã xét duyệt hồ sơ đủ điều kiện và tổng hợp danh sách gởi UBND huyện thành phố phòng Kinh tế . Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ phường xã Phòng Kinh tế phối hợp 3 Bước 3 với phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức thẩm định theo điều kiện quy định của thông tư số 35 TT-BTC và số 71 TT-BTC trình cho UBND huyện thành phố ra quyết định phê duyệt danh Tên bước Mô tả bước sách hỗ trợ. 4. Bước 4 danh sách hỗ trợ được niêm yết tại UBND các phường xã sau 03 ngày nếu không thấy khiếu nại gì UBND phường xã thông báo cho ngư dân đến Kho bạc huyện thành phố trực tiếp nhận tiền. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị hỗ trợ Bảo hiểm tai nạn thuyền viên - Bản sao Giấy chứng nhận Bảo hiểm thuyền viên còn hiệu lực ít nhất là 3 tháng của năm đề nghị hỗ trợ. Số bộ hồ sơ 01 bộ