TAILIEUCHUNG - Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường

Tham khảo tài liệu 'cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Cấp số theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông thường. Thông tin Lĩnh vực thống kê Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Chi cục Kiểm lâm Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Chi cục Kiểm lâm Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Cấp sổ theo dõi Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận văn thư tiếp 1. Bước 1 nhận và trả kết quả Chi cục kiểm lâm Bình Định Bộ phận văn thư Chi cục kiểm tra hồ sơ nếu đủ tiếp nhận nếu chưa đủ đề nghị bổ sung chuyển cho lãnh đạo xem xét chuyển 2. Bước 2 đơn hồ sơ đến phòng bộ phận chuyên môn theo chức năng đề xuất giải quyết và trả kết quả cho bộ phận tiếp nhận. 3. Bước 3 Tổ chức cá nhân đến tại bộ phận văn thư nhận kết quả. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Văn bản xin cấp sổ theo dõi trồng cây nhân tạo thực vật hoang dã thông 1. thường 2. - Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định. Số bộ hồ sơ 02 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT