TAILIEUCHUNG - Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp)

Tham khảo tài liệu 'đổi chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú cho cá nhân đăng ký hành nghề dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của bộ y tế cấp)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng rách nát thay đổi địa chỉ thường trú cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê Y tế Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Y tế Bình Định Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Y tế Bình Định Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Chứng chỉ hành nghề Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Y tế - số 756 đường Trần Hưng Đạo Quy Nhơn vào chiều Bước 1 .Ằ . . thứ 5 hàng tuần có ghi Phiếu tiếp nhận ghi ngày nhận hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả. 2. Bước 2 Trong thời hạn 28 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Sở Y tế tổ chức thẩm định để cấp CCHN cho đương sự. - Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chưa hợp lệ trong thời hạn 10 Tên bước 3. Bước 3 Mô tả bước ngày làm việc kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế có thông báo cho đương sự bổ sung. Khi nhận được thông báo yêu cầu bổ sung đương sự phải bổ sung hồ sơ gửi về Sở Y tế. Nếu sau 10 ngày làm việc đương sự không bổ sung hồ sơ thì Sở Y tế trả hồ sơ vào ngày hẹn trả kết quả và nêu rõ lý do. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả kết quả cho cá nhân lưu hồ sơ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị đổi Chứng chỉ hành nghề dược - Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của 2. cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược

TỪ KHÓA LIÊN QUAN