TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 2

. Các dạng hư hỏng của chi tiết trên đầu máy diezel Trên đầu máy diezel có rất nhiều loại chi tiết khác nhau, do đó trong quá trình vận động | CHƯONG II ĐÁNH GIÁ HAO MÒN MỘT số CHI TIÊT co BẢN TRÊN ĐAU MÁY DIEZEL . Các dạng hư hỏng của chi tiết trên đầu máy diezel Trên đẩu máy có rất nhiều loại chi tiết khác nhau do đó trong quá trình vận dụng các chi tiết của đẩu máy có thể gặp nhiều loại hư hỏng khác nhau và nguyên nhân của các loại hư hỏng đó cũng hết sức đa dạng. Tuy nhiên chung quy lại các dạng hư hỏng có thể quy về 3 nhóm chính như sau - Nhóm thứ nhất các hư hỏng do hao mòn - Nhóm thứ hai các hư hỏng do tác động cơ giới - Nhóm thứ ba các hư hỏng do tác dụng hóa nhiệt. . Các dạng hư hỏng do hao mòn Hao mòn là qúa trình tất yếu xảy ra là không thể tránh khỏi đối với các chi tiết làm việc ở chế độ ma sát kể cả trong trường hợp tuân thủ đẩy đủ các quy định về quy trình khai thác và bảo dưỡng sửa chữa. Trong hao mòn lại chia ra - Hao mòn bình thường hao mòn dẩn dẩn thông thường có quy luật và có thể xác định được quy luật đó. - Hao mòn không bình thường hao mòn đột biến như xước kẹt xây sát . thường xảy ra do không tuân thủ các quy trình kỹ thuật về khai thác bảo dưỡng sửa chữa do không đảm bảo chế độ bôi trơn do quá tải về nhiệt và các nguyên nhân khác như mòn vẹt tróc hao mòn với cường độ quá lớn. Nói chung dạng hao mòn này không có quy luật hoặc rất khó xác định các quy luật đó. 1. Mài mòn cơ học Là kết quả của sự ma sát giữa các bề mặt lắp ghép của chi tiết pittông cùng xécmăng và ống lót xylanh cổ trục khuỷu và các ổ đỡ của nó cổ trục cặp bánh xe và ổ đỡ động cơ điện kéo . . Do bị mòn nên các kích thước ban đẩu của các bề mặt lắp ghép của chi tiết bị thay đổi còn hình dạng hình học thì bị biến dạng nếu quá trình mài mòn xảy ra không đồng đều. Độ mòn của các chi tiết được xác định bởi các lực tải trọng tác dụng lên chúng trị số khe hở giữa các chi tiết đó và điều kiện bôi trơn của chúng số lượng và chất lượng vật liệu bôi trơn. Độ mòn còn phụ thuộc vào vật liệu chi tiết độ bóng gia công bề mặt chế độ nhiệt luyện . Sự hao mòn của các chi tiết lắp ghép làm giảm chất lượng sử dụng của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN