TAILIEUCHUNG - Đầu máy Diezel – 1

. Đặc điểm và tính năng kỹ thuật các loại đầu máy đang sử dụng trong ngành Vận tải đường sắt Việt Nam Hiện nay ngành đường sắt Việt Nam đang sử dụng nhiều loại kiểu đầu máy diezel Nhập từ nhiều nước khác nhau như Liên Xô | CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẦU MÁY TRONG NGÀNH ĐƯỜNG SẮT Việt NAM . Đặc điểm và tính năng kỹ thuật các loại đầu máy đang sử dụng trong ngành vận tải đường sắt Việt Nam Hiện nay ngành đường sắt Việt Nam đang sử dụng nhiều kiểu loại đầu máy diezel nhập từ nhiều nước khác nhau như Liên Xô D4H Australia D5H Mỹ D9E Rumani D11H Séc D12E Ấn Độ D13E Bỉ D18E và Trung Quốc D10H D14E D16E và D19E và sắp tới có thể nhập đầu máy của Liên bang Đức D20E . và do vậy chúng khá đa dạng về kết cấu kiểu loại truyền động và dải công suất. Các loại đầu máy nói trên bao gồm hai loại truyền động truyền động thuỷ lực D4H D5H D10H và D11H và truyền động điện D9E D12E D13E D14E D16E D18E và D19E . Xét về dải công suất có thể phân thành hai nhóm đầu máy công suất nhỏ với Ne 900 ML gồm D4H và D5H và đầu máy công suất lớn với Ne 900 Ml gồm D9E D10H D11H D12E D13E D14E D16E d18E va D19E. Hiện nay ngành đường sắt Việt Nam có tổng số 347 đầu máy các loại với tổng công suất danh nghĩa khoảng 298 500 ML trong đó đầu máy công suất nhỏ D4H D5H có số lượng gần 150 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng trên 65 700 ML đầu máy công suất lớn với số lượng gần 200 chiếc với tổng công suất danh nghĩa khoảng 232 800 ML. Sau 30 năm vận dụng đầu máy công suất nhỏ chủ yếu là D4H đã đóng góp vai trò tích cực cho sự phát triển của ngành đường sắt Việt Nam tuy nhiên đến nay các loại đầu máy này không còn phù hợp với xu hướng phát triển của ngành vì vậy Đường sắt Việt Nam đã có chủ trương thay thế dần dần đầu máy D4H từ nay đến năm 2005 bằng những loại đầu máy tiên tiến hơn. Như vậy một cách tổng quát có thể thấy rằng nguồn sức kéo chủ lực của ngành đường sắt Việt Nam là đầu máy diezel truyền động điện công suất lớn trong đó đặc biệt là các loại đầu máy diezel được nhập vào Việt Nam từ 1984-1986 trở lại đây. Các thông số kỹ thuật cơ bản của các loại đầu máy hơi nước đã sử dụng trong ngành đường sắt Việt Nam được thể hiện trong bảng . Số lượng và chủng loại đầu máy hiện đang sử dụng trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN