TAILIEUCHUNG - Bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật hiện đại giúp cho người dùng được giải phóng hoàn toàn khỏi mối bận tâm về giới hạn bộ nhớ. Ý tưởng, ưu điểm và những vấn đề liên quan đến việc tổ chức bộ nhớ ảo sẽ được trình bày trong bài học này. | BÀI 7 BỘ NHỚ ẢO Nguồn Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật hiện đại giúp cho người dùng được giải phóng hoàn toàn khỏi mối bận tâm về giới hạn bộ nhớ. Ý tưởng ưu điểm và những vấn đề liên quan đến việc tổ chức bộ nhớ ảo sẽ được trình bày trong bài học này. I. Dan nhập Nếu đặt toàn thể không gian địa chỉ vào bộ nhớ vật lý thì kích thước của chương trình bị giới hạn bởi kích thước bộ nhớ vật lý. Thực tế trong nhiều trường hợp chúng ta không cần phải nạp toàn bộ chương trình vào bộ nhớ vật lý cùng một lúc vì tại một thời điểm chỉ có một chỉ thị của tiến trình được xử lý. Ví dụ các chương trình đều có một đoạn code xử lý lỗi nhưng đoạn code này hầu như rất ít khi được sử dụng vì hiếm khi xảy ra lỗi trong trường hợp này không cần thiết phải nạp đoạn code xử lý lỗi từ đầu. Từ nhận xét trên một giải pháp được đề xuất là cho phép thực hiện một chương trình chỉ được nạp từng phần vào bộ nhớ vật lý. Ý tưởng chính của giải pháp này là tại mỗi thời điểm chỉ lưu trữ trong bộ nhớ vật lý các chỉ thị và dữ liệu của chương trình cần thiết cho việc thi hành tại thời điểm đó. Khi cần đến các chỉ thị khác những chỉ thị mới sẽ được nạp vào bộ nhớ tại vị trí trước đó bị chiếm giữ bởi các chỉ thị nay không còn cần đến nữa. Với giải pháp này một chương trình có thể lớn hơn kích thước của vùng nhớ cấp phát cho nó. Một cách để thực hiện ý tưởng của giải pháp trên đây là sử dụng kỹ thuật overlay. Kỹ thuật overlay không đòi hỏi bất kỳ sự trợ giúp đặc biệt nào của hệ điều hành nhưng trái lại lập trình viên phải biết cách lập trình theo cấu trúc overlay và điều này đòi hỏi khá nhiều công sức. Để giải phóng lập trình viên khỏi các suy tư về giới hạn của bộ nhớ mà cũng không tăng thêm khó khăn cho công việc lập trình của họ người ta nghĩ đến các kỹ thuật tự động cho phép xử lý một chương trình có kích thước lớn chỉ với một vùng nhớ có kích thước nhỏ . Giải pháp được tìm thấy với khái niệm bộ nhớ ảo virtual memory . . Định nghĩa Bộ nhớ ảo là một kỹ thuật cho phép xử lý một tiến trình không được

TỪ KHÓA LIÊN QUAN