TAILIEUCHUNG - Lễ cầu ngư của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Lễ cầu ngư thường được tổ chức vào trung tuần tháng 4 âm lịch hàng năm với mục đích là cầu mong cho một mùa vụ bội thu, trời yên bể lặng, tôm cá đầy khoang. Bà con ngư dân ra khơi sẽ luôn được sự bảo hộ của các vị thần biển. | NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI LỄ CẦU NGƢ CỦA CỘNG ĐỒNG CƢ DÂN XÃ ĐẢO NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA . Nguyễn Thị Trúc Quỳnh1 ThS. Nguyễn Thị Hƣờng2 Tóm tắt Cầu ngư là một trong những lễ hội truyền thống của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia tỉnh Thanh Hóa. Lễ cầu ngư thường được tổ chức vào trung tuần tháng 4 âm lịch hàng năm với mục đích là cầu mong cho một mùa vụ bội thu trời yên bể lặng tôm cá đầy khoang. Bà con ngư dân ra khơi sẽ luôn được sự bảo hộ của các vị thần biển. Không chỉ vậy cùng với những điểm chung như các cộng đồng cư dân ven biển khác lễ cầu ngư của cộng đồng cư dân xã đảo Nghi Sơn cũng có những nét riêng được tạo nên bởi môi trường sinh sống của cư dân nơi đây. Từ khóa Lễ hội cầu ngư cộng đồng cư dân xã đảo xã Nghi Sơn huyện Tĩnh Gia. 1. Khái quát về xã đảo Nghi Sơn Xã đảo Nghi Sơn hay còn được gọi là Cù lao Biện hay đảo Biện hòn Biện là một xã có vị trí địa lý khá đặc biệt so với các xã ven biển khác của tỉnh Thanh Hóa. Cả xã nằm trên một đảo nhỏ gần bờ có cư dân sinh sống từ lâu đời và nơi đây cũng là hòn đảo duy nhất trong hệ thống các đảo của Thanh Hóa có cư dân sinh sống. Nói về vị trí của xã sách Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn chép Hòn Biện Sơn ở ngoài cửa Bạng 7 dặm thuộc huyện Ngọc Sơn nổi vọt lên giữa biển. Giữa núi về phía tây nam có giếng Tẩy Ngọc giếng rửa ngọc trên đỉnh núi phía bắc có đền thờ thần phía nam có chùa thờ Phật phía tây có đền thờ Mị Nương công chúa dưới đền là Vũng Ngọc sản xuất ngọc trai. Đời Lê có đặt trường lấy ngọc ở đây. Những ngọc trai tìm thấy tất cả phải rửa bằng nước giếng thì sắc ngọc mới sáng vì thế gọi là giếng tẩy ngọc . Sườn núi bằng phẳng có dân cư. Về phía nam cách một dặm có Hòn Mê chim én biển thường kéo đến làm tổ. Núi này là chấn sơn ở Biện Hải. Thuyền bè thường đổ về để tránh sóng gió nay có đặt pháo đài . Như vậy có thể xác định được rằng xã Nghi Sơn nằm trọn trên một hòn đảo nhỏ gần bờ có vị trí khá quan trọng là chấn sơn của vùng biển phía nam Thanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN