TAILIEUCHUNG - Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đổi giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đổi Giấy phép lái xe nước ngoài cấp cho người Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Đường bộ Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép lái xe lân cấp Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề 1. nghị Cá nhân nộp hồ sơ đổi Giấy phép lái xe tại Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam Giải quyết 2. thủ tục Phòng Quản lý phương tiện và người lái thuộc Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận hồ sơ làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị đổi Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ bản chính 2. Bản photocopy Giấy phép lái xe nước ngoài Bản dịch giấy phép lái xe nước ngoài ra tiếng Việt được bảo chứng chất lượng dịch thuật của cơ quan công chứng hoặc Đại sứ quán lãnh sự quán tại Việt Nam mà người dịch làm việc đóng dấu giáp lai với 3. bản photocopy giấy phép lái xe trường hợp phát hiện có nghi vấn cơ quan cấp đổi giấy phép lái xe có văn bản đề nghị Đại sứ quán lãnh sự quán của quốc gia cấp GPLX tại Việt Nam xác minh Bản photocopy hộ chiếu gồm phần số hộ chiếu họ tên và ảnh của người được cấp thời hạn sử dụng và trang thị thực nhập cảnh vào Việt . Nam hoặc bản photocopy giấy chứng minh nhân dân chứng minh thư ngoại giao hoặc công vụ do Bộ Ngoại giao cấp. Đối tượng thuộc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN