TAILIEUCHUNG - Đề nghị khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng (Huân chương lao động, Huân chương Độc lập)

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trình Thủ tướng Chính phủ 2 đợt vào cuối tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả. | Đề nghị khen thưởng cá nhân có quá trình cống hiến qua các giai đoạn cách mạng Huân chương lao động Huân chương Độc lập Thông tin Lĩnh vực thống kê Nội vụ Thi đua khen thưởng Cơ quan có thẩm quyền quyết định Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch nước. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ban Thi đua - Khen thưởng Sở Nội vụ Bình Định. Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Trình Thủ tướng Chính phủ 2 đợt vào cuối tháng 6 và tháng 10 hàng năm. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Quyết định hành chính Huân chương Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Nhận hồ sơ trong giờ hành chính trong các ngày làm việc. Văn thư nhận hồ sơ chuyển lãnh đạo Ban xử lý chuyển cán bộ thực hiện. 2. Bước 2 X. . - Cán bộ thẩm định hồ sơ nếu không hợp lệ hướng dẫn làm lại nếu hợp lệ trình lãnh đạo Ban. 3. Bước 3 Cơ quan làm thủ tục trình UBND tỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ Tờ trình kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng của cơ quan đơn vị địa phương đề nghị. Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan đơn vị địa phương. Báo cáo thành tích của cá nhân có xác nhận của cơ quan quản lý cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy . Số bộ hồ sơ 05 bộ chính 50 bản tóm tắt Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng hoặc truy Mau hướng dẫn thực 1. tặng huân chương cho cán bộ có quá trình cống hiến hiện báo c. qua các giai đoạn cách mạng Mẫu số 3. Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    9    0    25-11-2020
TÀI LIỆU HOT