TAILIEUCHUNG - BỆNH HỌC DỊCH KÍNH (Kỳ 4)

Bong võng mạc (Retinal detachment) : Là tình trạng mà lớp thần kinh cảm thụ của võng mạc bị tách ra khỏi lớp võng mạc sắc tố, do sự tích luỹ dịch ở dưới khoang võng mạc. Phân loại theo M. Bonet (1989), A. Urrets, Jr. Zavalia (1968): * Bong võng mạc nguyên phát: Do một hay nhiều vết rách hoặc lỗ của biểu mô thần kinh (còn gọi là bong võng mạc nội sinh ). * Bong võng mạc thứ phát: Sự tích luỹ dịch ở dưới võng mạc không phải do những vết rách của biểu mô thần. | BỆNH HỌC DỊCH KÍNH Kỳ 4 . Bong võng mạc Retinal detachment Là tình trạng mà lớp thần kinh cảm thụ của võng mạc bị tách ra khỏi lớp võng mạc sắc tố do sự tích luỹ dịch ở dưới khoang võng mạc. Phân loại theo M. Bonet 1989 A. Urrets Jr. Zavalia 1968 Bong võng mạc nguyên phát Do một hay nhiều vết rách hoặc lỗ của biểu mô thần kinh còn gọi là bong võng mạc nội sinh . Bong võng mạc thứ phát Sự tích luỹ dịch ở dưới võng mạc không phải do những vết rách của biểu mô thần kinh mà do một quá trình bệnh lý của võng mạc dịch kính hay màng bồ đào. Có hai nhóm căn nguyên gây bong võng mạc thứ phát - Do co kéo Dây chằng tổ chức tân tạo của dịch kính dính với mặt trong của biểu mô thần kinh võng mạc. - Do xuất tiết Những rối loạn ở hàng rào máu - võng mạc hay hắc mạc. Cho đến nay cơ chế bong võng mạc nguyên phát được hiểu còn là rất phức tạp đó là hậu quả của những tổn thương thoái hoá dịch kính - võng mạc và hắc mạc. Tuy nhiên người ta nhận thấy cần phải có hai điều kiện chính Một là sự thoái hoá dẫn đến bong dịch kính sau làm mất tiếp xúc dịch kính - võng mạc. Hai là vết rách hay lỗ võng mạc. Còn bong võng mạc thứ phát do co kéo có đặc diểm là do sự co kéo tuần tiến của tổ chức tân tạo dính vào mặt trong võng mạc. Đa số co kéo dịch kính có kết hợp với bong dịch kính sau không hoàn toàn quá trình tiến triển chậm. Mặt của vùng võng mạc bong ít lồi định khu của dịch bong không thay đổi bởi tư thế hay khi mắt vận động. Bong võng mạc nếu không điều trị hoặc điều trị muộn sẽ xuất hiện hiện tượng tăng sinh dịch kính - võng mạc ở cả hai mặt của võng mạc bong làm cho võng mạc bong cứng lại tạo ra sự co kéo thứ phát của dịch kính. Điều trị Việc điều trị bong võng mạc có kết quả từ khi J. Gonin 1930 đề ra phương pháp phẫu thuật với các nguyên tắc - Bịt những vết rách lỗ rách ở võng mạc. - Làm cho võng mạc áp trở lại bằng cách tháo dịch bong kết hợp với độn đai. Tuy nhiên việc điều trị những bong võng mạc do co kéo vẫn thất bại. Từ 1969-1970 đến nay do có máy cắt dịch kính kết quả điều .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN