TAILIEUCHUNG - Đếm xung đo tốc độ động cơ DC dùng Psoc

Phương pháp đo tốc độ động cơ thông dụng nhất hiện nay dùng cảm biến quang hay còn gọi là encoder. Tín hiệu từ encoder tạo ra các dạng xung vuông có tần số thay đôi vào tốc độ động cơ | Dem xung do toc do dong co DC dung Psoc Nguon Phuong phap do toc do dong cd thong dung nhat hien nay dung cam bien quang hay con goi la encoder. Tin hieu tU encoder tao ra cac dang xung vuong co tan so thay doi vao toc do dong cd. Do do cac xung vuong nay dudc dua vao bo vi xd ly de dem so xung trong khoang thdi gian cho phep tU do ta co the tinh dudc gia tri van toc cua dong cd. Day cung la phudng phap ma ngudi ta sd dung de on dinh toc do dong cd hay dieu khien nhanh cham. Yeu cau Dong cd DC 12V co bo Encoder Mua thi khoang 140k co luon encoder LCD de hien thi gia tri ma do dudc 65K 1 Chip Psoc Con nay mua 1 lan dung cho cac bai toan vi dieu khien 1 Tim hieu qua ve cau tao cua Encoder Cau tao cua encoder Nhìn trên hình ta thấy encoder gồm 1 tấm tròn có khắc lỗ 1 Hệ thông LED phát và thu. Nguyên tắc hoạt động cơ bản Nguyên lý cơ bản của encoder đó là một đĩa tròn xoay quay quanh trục. Trên đĩa có các lỗ rãnh . Người ta dùng một đèn led để chiếu lên mặt đĩa. Khi đĩa quay chỗ không có lỗ rãnh đèn led không chiếu xuyên qua được chỗ có lỗ rãnh đèn led sẽ chiếu xuyên qua. Khi đó phía mặt bên kia của đĩa người ta đặt một con mắt thu. Với các tín hiệu có hoặc không có ánh sáng chiếu qua người ta ghi nhận được đèn led có chiếu qua lỗ hay xung đếm được và tăng lên nó tính bằng số lần ánh sáng bị cắt Như vậy là encoder sẽ tạo ra các tín hiệu xung vuông và các tín hiệu xung vuông này được cắt từ ánh sáng xuyên qua lỗ. Nên tần số của xung đầu ra sẽ phụ thuoc vao toe do quay cua tam tron do. Doi vdi encoder minh dang dung thi no co 2 tin hieu ra lech pha nhau 90. Hai tin hieu nay co the xac dinh dddc chieu quay cua dong cd. Day la sd do cau tao cd ban ben trong cua no de tao dddc xung vuong 5V http dia i imj1 cm r-Tin hieu xung vuong encoder Thoi noi nhd the la hieu qua nguyen tac hoat dong cua no roi Cac pac nao ma muon tim hieu ky hdn thi vui long tim tren net no cung co bai viet chi tiet ve encoder. 2 Sd do nguyen ly cua mach .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN