TAILIEUCHUNG - Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do mất, cháy…đối với văn phòng đại diện

Tham khảo tài liệu 'đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do mất, cháy đối với văn phòng đại diện', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do mất với văn phòng đại diện Thông tin Lĩnh vực thống kê Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Cơ quan phối hợp nếu có không Cách thức thực hiện Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí ĐKKD đồng Quyết định 01 QĐ-UB ngày 07 0. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp hoặc văn phòng đại diện phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Phòng Đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đã đăng ký hoạt động và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp. Tên bước Mô tả bước Sau 30 ba mươi ngày kể từ ngày thông báo nếu doanh nghiệp văn phòng đại diện không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp của VPĐD hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp 01 bộ hồ sơ tại bộ phận 1 cửa phòng ĐKKD - Số 35 Lê Lợi Quy Nhơn. Hoặc có thể gửi hồ sơ qua mạng tại địa chỉ dkkdbd@ 2. Bước 2 r Công chức phòng ĐKKD tiếp nhận và xem xét hồ sơ - Nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả. - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn kê khai lại. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ Phòng ĐKKD trả kết quả cho doanh nghiệp VPĐD. Đối với trường hợp gửi hồ sơ 3. Bước 3 1 qua mạng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp

TỪ KHÓA LIÊN QUAN