TAILIEUCHUNG - Đăng ký, cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chuyên đề bồi dưỡng, cập nhật kiến thức khác...theo chương trình giáo dục thường xuyên

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh Bình Định thuộc Lĩnh vực thống kê: Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực. | Đăng ký cấp phép tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tin học và các chuyên đề bồi dưỡng cập nhật kiến thức chương trình giáo dục thường xuyên. Thông tin Lĩnh vực thống kê Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy phép Quyết định hành chính Giấy phép chứng chỉ Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định Nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định số 8 Trần Phú Quay Nhơn . 2. Bước 2 - Nếu hồ sơ đầy đủ đương sự chờ giải quyết. - Nếu hồ sơ chưa đầy đủ đương sự được hướng dẫn bổ sung hồ sơ và nộp lại sau. - Kiểm tra cơ sở vật chất lần 1 Diện tích mặt bằng không gian ánh sáng khu vệ sinh. trang thiết bị bàn ghế giáo viên học 3. Bước 3 Ẵ sinh máy tính thiết bị nghe nhìn. - Kiểm tra cơ sở vật chất lần 2 nếu lần 1 chưa đạt yêu cầu. Tên bước 4. Bước 4 Mô tả bước Nhận giấy phép tại Phòng Giáo dục thường xuyên-Chuyên Nghiệp. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh mục các nội dung bồi dưỡng của các phòng ban cơ quan Sở 01 bản chính không mẫu . 2. Danh sách học viên các đơn vị trường học 01 bản chính không mẫu 3. Quyết định thành lập Trung tâm của UBND tỉnh 01 bản chính không mẫu Số bộ hồ sơ 2 bộ . Yêu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN