TAILIEUCHUNG - Tập thể dục quá sức có thể gây nguy hiểm cho thai

Nghiên cứu của Đan Mạch và NaUy gần đây đã phát hiện ra phụ nữ đang mang thai nếu tập thể dục quá 30 phút mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tiền sản giật, một bệnh lý có thể gây co giật ở mẹ và nguy hiểm cho thai nhi. | Tập thể dục quá sức có thể gây nguy hiểm cho thai Nghiên cứu của Đan Mạch và NaUy gần đây đã phát hiện ra phụ nữ đang mang thai nếu tập thể dục quá 30 phút mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ tiền sản giật một bệnh lý có thể gây co giật ở mẹ và nguy hiểm cho thai nhi. Nghiên cứu trên phụ nữ Đan Mạch mang thai từ năm 1996- 2002 cho thấy phụ nữ đi bộ hơn 1 tiếng 15 phút mỗi tuần thì tỷ lệ gặp tiền sản giật tăng gấp đôi. Nếu đi bộ 4 5- 6 tiếng mỗi tuần thì tăng 65 mắc tiền sản giật mức độ rất nặng. Nếu đi bộ trên 7 tiếng mỗi tuần thì tăng 78 xuất hiện cơn sản giật thực sự. Vì vậy một số khuyến cáo là phụ nữ có thai đi bộ ít nhất 30 phút mỗi ngày có thể phải cân nhắc lợi và hại của việc tập thể .