TAILIEUCHUNG - Sự khác nhau giữa Reward và Award?

Sự khác nhau giữa Reward và Award? Trước hết cả hai từ Reward và Award đều có thể được dùng như một động từ hoặc một danh từ, mặc dù có những khác biệt về ngữ pháp khi dùng các từ này. | Sự khác nhau giữa Reward và Award Trước hết cả hai từ Reward và Award đều có thể được dùng như một động từ hoặc một danh từ mặc dù có những khác biệt về ngữ pháp khi dùng các từ này. Reward A reward - phần thưởng tiền thưởng - được trao tặng cho ai đó vì đã làm việc gì tốt. Chẳng hạn do làm việc rất chăm chỉ tích cực hay đã đạt được chỉ tiêu đạt điểm tốt trong kỳ thi hay cũng có thể do tìm được cái gì mà ai đó đã đánh mất. Nghĩa cuối cùng thường rất hay được dùng tại Anh trên những tờ rơi hay quảng cáo dán tường tìm chó mèo lạc hay thậm chí tìm chìa khóa hay ví bị thất lạc với từ REWARD được viết hoa. Thực sự reward - phần thưởng - có thể bất cứ thứ gì như một hộp kẹo chocola . nhưng thường là tiền mặt. Sau đây là một vài ví dụ. As a reward for passing my driving test my Dad took me to London for the weekend. The person who finds my cat will receive 100 as a reward. I m so pleased with your work I m going to reward you with two days holiday. Các bạn lưu ý tới cụm từ to be rewarded for something và to reward someone with something. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN