TAILIEUCHUNG - LTE-Long Term Evolution phần 2

Song song với việc truy nhập vô tuyến LTE,các mạng lõi cũng đang tiến đến cấu trúc trúc này được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất mạng,cải thiện hiệu quả đầu tư và tạo thuận lợi cho việc phát triển thị trường dịch vụ trên nền IP. | LTE-Long Term Evolution phần 2 Nguồn tính kỹ thuật Cấu trúc Song song với việc truy nhập vô tuyến LTE các mạng lõi cũng đang tiến đến cấu trúc trúc này được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất mạng cải thiện hiệu quả đầu tư và tạo thuận lợi cho việc phát triển thị trường dịch vụ trên nền IP. Có 2 nút trong cấu trúc SAE là các trạm gốc LTE eNodeB và cổng SAE SAE Gateway xem hình dưới .Cấu trúc phẳng này làm giảm số lượng nút tham gia trong việc kết trạm gốc LTE được kết nối với mạng lõi thông qua giao diện S1 Hệ thống 3GPP GSM và WCDMA HSPA và 3GPP2 CDMA được tích hợp để phát triển hệ thống thông qua các giao diện chuẩn cung cấp tối ưu hóa tính di động với với hệ thống 3GPP điều này có nghĩa là một giao diện báo hiệu giữa nút hỗ trợ phục vụ GPRS SGSN và mạng lõi còn đối với hệ thống 3GPP2 đó là một giao diện báo hiệu giữa CDMA RAN và mạng tích hợp trên hỗ trợ cả việc chuyển vùng vô tuyến đơn và kép cho phép chuyển vùng LTE linh hoạt. Kiểm soát tín hiệu ví dụ như tính di động được điều khiển bởi các nút quản lý di động MME tách biệt khỏi cổng tạo điều kiện tối ưu hóa việc triển khai mạng và cho phép mở rộng khả năng thích ứng. Kỹ thuật vô tuyến OFDM LTE sử dụng OFDM cho đường downlink nghĩa là từ các trạm gốc đến thiết bị đáp ứng các yêu cầu của LTE cho các phổ tần thích hợp và cho phép đầu tư hiệu quả cho các sóng mang phạm vi rộng và tốc độ đỉnh là công nghệ được xây dựng tốt ví dụ như các tiêu chuẩn của Viện kỹ sư điện và điện tử IEEE b g HiperLan-2 phát sóng video kỹ thuật số DVB và phát sóng âm thanh kỹ thuật số DAB . OFDM sử dụng một số lượng lớn các sóng mang phụ dải hẹp hoặc âm thanh cho việc truyền dẫn nhiều sóng tài nguyên vật lý của đường downlink LTE cơ bản có thể được giải thích là một lưới tần số-thời gian như minh họa trong hình dưới. Trong vùng tần số khoảng cách giữa các sóng mang phụ Af là 15kHz. Ngoài ra chu kỳ của OFDM là 1 Af cộng với chu trình

TỪ KHÓA LIÊN QUAN