TAILIEUCHUNG - Chăm sóc và trồng mận

1. Mật độ, khoảng cách Khoảng cách trồng 5m hoặc 5 x 4m (400-500 cây/ha). Đất xấu trồng mau, đất tốt trồng thưa hơn. Ghép lên gốc đào, cây mọc khỏe tán to, cũng trồng thưa hơn khi ghép lên gốc mận. 2. Bổ hốc, đánh cây Bổ hốc theo kỹ thuật thông thường và nên bổ sớm cho đất ải. Mận cũng như hồng là một cây rụng lá nên thời gian trồng thuận tiện nhất là tháng 12, 1 khi cây nghỉ Đông. Thời kỳ này có thể trồng rễ trần nghĩa là đánh cây lên, rũ. | Chăm sóc và trông mận 1. Mật độ khoảng cách Khoảng cách trồng 5m hoặc 5 x 4m 400-500 cây ha . Đất xấu trồng mau đất tốt trồng thưa hơn. Ghép lên gốc đào cây mọc khỏe tán to cũng trồng thưa hơn khi ghép lên gốc mận. 2. Bổ hốc đánh cây Bổ hốc theo kỹ thuật thông thường và nên bổ sớm cho đất ải. Mận cũng như hồng là một cây rụng lá nên thời gian trồng thuận tiện nhất là tháng 12 1 khi cây nghỉ Đông. Thời kỳ này có thể trồng rễ trần nghĩa là đánh cây lên rũ hết đất nếu có đất bùn ao tốt nhúng vào rễ bùn sau đó bó từng bó 10 20 cây sau vài ngày trồng vẫn có thể sống 100 . Không thể trồng rễ trần các tháng khác khi cây đang sinh trưởng. Muốn trồng sống vào bất cứ thời gian nào trong năm nên ương cây trong bầu bọc polyetylen 6-10kg đất ghép khi cây còn ở bầu bóc vỏ bỏ polyetylen khi trồng. 3. Đốn cành tạo hình a Chỉ có thể tạo hình trên cơ sở chăm sóc tốt cây con ngay từ đầu cắm cọc chống khi cần để có thân chính thẳng. Cũng như các cây ăn quả khác hãm ngọn thân chính để tạo nên 3-5 cành khung hay nhiều hơn tùy theo sức cây và chân cành khung trên thân chính phải cách nhau đều khoảng 20-30cm. b Tạo quả. Cây mận rụng lá mùa Đông lại có nhiều mắt có khả năng bật thành cành lớn do đó mận là cây chịu đốn vậy cành vượt cành già bắt đầu khô cành manh đều có thể tỉa bớt cắt bỏ từ chân cành. Tất cả các giống mận của ta đều thuộc loại mận Trung Quốc nụ hoa ra nhiều nếu thụ phấn tốt không sợ thiếu quả mà thường hay xảy ra tình trạng quả ra quá nhiều. 4. Tỉa quả Tỉa quả là một điều bắt buộc đối với mận vì - Quả sau khi tỉa đều to và mã quả đẹp hơn nếu không tỉa. - Tỉa quả là một biện pháp quan trọng để ngăn ngừa gãy cành cành mận dòn dễ gãy . - Tỉa quả giảm số công thu hoạch vì quả to phân bố đều trên cành. Phương pháp tỉa có thể tỉa bằng tay đợi đến tháng 4 khi quả đã to bằng hạt đỗ tương đậu nành thì tỉa. Nguyên tắc tỉa không để chùm và quả nọ cách quả kia 4-5cm trên cành quả. 5. Bón phân tưới nước làm cỏ Mặc dù mận trồng được ở đất xấu cần phải bón nếu muốn đạt sản lượng cao. Tốt

TỪ KHÓA LIÊN QUAN