TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới tình trạng biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên

Đánh giá tình hình biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ và tìm ra mối liên hệ giữa tình trạng tổn thương, biến chứng thận với một số yếu tố liên quan như tuổi, giới tính, mức kiểm soát HbA1c và glucose máu. | Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới tình trạng biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ thành phố Thái Nguyên Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố tới tình trạng biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ thành phố Thái Nguyên Cao Đức Hoàng Anh1 Bùi Thị Thu Hương2 Nguyễn Thị Kim Cúc3 1 Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ Thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 2 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 3 Viện Công nghệ Sinh học Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Đánh giá tình hình biến chứng thận của bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ và tìm ra mối liên hệ giữa tình trạng tổn thương biến chứng thận với một số yếu tố liên quan như tuổi giới tính mức kiểm soát HbA1c và glucose máu. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 600 bệnh nhân đái tháo đường týp 2. Kết quả Bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị thường gặp các biến chứng gan thận mắt thần kinh tim mạch và chi trong đó biến chứng thận có tỷ lệ cao nhất chiếm 27 3 . 23 67 bệnh nhân có dấu hiệu suy thận chủ yếu ở giai đoạn I và giai đoạn II. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc kiểm soát lượng glucose máu và tỷ lệ HbA1c với biến chứng thận việc kiểm soát glucose máu và HbA1c càng kém thì tỷ lệ biến chứng càng cao. Kết luận Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có biến chứng thận là 27 3 và suy thận 23 67 . Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa biến chứng suy thận với mức độ kiểm soát đường huyết và HbA1c. Từ khóa biến chứng thận creatinine HbA1c suy thận tiểu đường týp 2. Abstract Affect of some factors on diabetic nephrophathy of outpatients with type 2 diabetes mellitus at Dong Hy Medical Center Thai Nguyen city Cao Duc Hoang Anh1 Bui Thi Thu Huong2 Nguyen Thi Kim Cuc3 1 Dong Hy Medical Center Thai Nguyen 2 Thai Nguyen National Hospital 3

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.