TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái vận động viên bóng đá nam bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô và qui ước

Những nghiên cứu gần đây cho thấy siêu âm Doppler mô và siêu âm tim đánh dấu mô (STE) có thể phát hiện sớm những biến đổi về cấu trúc và chức năng tim trên các đối tượng VĐV, đặc biệt là các VĐV bóng đá. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát sự biến đổi về hình thái và chức năng thất trái trên nhóm đối tượng này. | Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái vận động viên bóng đá nam bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô và qui ước Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 5 - tháng 8 2019 Nghiên cứu hình thái và chức năng thất trái vận động viên bóng đá nam bằng kỹ thuật siêu âm đánh dấu mô và qui ước Văng Kiến Được1 Nguyễn Anh Vũ2 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Những nghiên cứu gần đây cho thấy siêu âm Doppler mô và siêu âm tim đánh dấu mô STE có thể phát hiện sớm những biến đổi về cấu trúc và chức năng tim trên các đối tượng VĐV đặc biệt là các VĐV bóng đá. Mục tiêu nghiên cứu của chúng tôi nhằm khảo sát sự biến đổi về hình thái và chức năng thất trái trên nhóm đối tượng này. Đối tượng phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang 30 VĐV bóng đá năng khiếu và chuyên nghiệp 30 đối tượng khoẻ mạnh cùng độ tuổi thực hiên siêu âm TM 2D Doppler STE. Máy siêu âm Philips Affinity 50CV phần mềm QLAB 10 04 có phân tích trực tiếp và offline. Kết quả Kết quả cho thấy các thông số IVSd LVEDd PWTd LVM LVMI p 0 001 khác biệt có ý nghĩa ở nhóm VĐV so với nhóm chứng. Thất trái khuynh hướng tái cấu trúc lệch tâm và tăng chỉ số khối cơ thất trái. Giảm vận tốc sóng A p 0 001 tăng E A E E l E E s chức năng tâm trương kiểu siêu bình thường. Biến dạng chu vi thay đổi ở đáy và mỏm nhiều hơn xoay và xoắn thất trái nhiều hơn 10 12 1 2 ở VĐV so với 7 42 2 6 nhóm chứng p 0 05 . Kết luận Siêu âm tim quy ước và siêu âm đánh dấu mô có thể giúp đánh giá sự biến đổi cấu trúc và chức năng thất trái. Đặc biệt siêu âm đánh dấu mô cung cấp nhiều thông tin về tính biến dạng xoay xoắn cơ tim vì thế có thể phát hiện những thay đổi ở tim VĐV giai đoạn sớm. Từ khoá Tim vận động viên siêu âm đánh dấu mô Doppler mô. Abstract Studying of morphology and left ventricular function by conventional and speckle tracking echocardiogarphy in football players Vang Kien Duoc1 Nguyen Anh Vu2 1 PhD Student of Hue University

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.