TAILIEUCHUNG - Ứng dụng siêu âm 2D, siêu âm đàn hồi ARFI và Mammography trong chẩn đoán các khối u đặc ở vú

Bài viết trình bày nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm 2D, siêu âm đàn hồi ARFI và Mammography trong chẩn đoán các khối u đặc ở vú. | Ứng dụng siêu âm 2D siêu âm đàn hồi ARFI và Mammography trong chẩn đoán các khối u đặc ở vú Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 4 - tháng 7 2019 ỨNG DỤNG SIÊU ÂM 2D SIÊU ÂM ĐÀN HỒI ARFI VÀ MAMMOGRAPHY TRONG CHẨN ĐOÁN CÁC KHỐI U ĐẶC Ở VÚ Trần Thị Sông Hương 1 2 Nguyễn Hoàng Minh Thi2 1 Nghiên cứu sinh Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 2 Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh và giá trị của siêu âm 2D siêu âm đàn hồi ARFI và Mammogra- phy trong chẩn đoán các khối u đặc ở vú. Đối tượng và phương pháp 34 bệnh nhân có khối u đặc ở vú được khám siêu âm 2D siêu âm đàn hồi ARFI và chụp Mammography. Kết quả siêu âm 2D siêu âm đàn hồi ARFI và chụp Mammography phân loại theo BI-RADS ACR 2013. Đối chiếu kết quả hình ảnh với giải phẫu bệnh để xác định giá trị chẩn đoán của siêu âm 2D siêu âm 2D kết hợp ARFI và kết hợp Mammography. Kết quả 34 bệnh nhân trong đó 14 u lành tính và 20 u ác tính. Trên siêu âm 2D U lành tính có các đặc điểm chính là có hình bầu dục bờ đều có trục song song với da cấu trúc giảm âm. U ác tính có các đặc điểm chính là dị hình bờ không đều có trục không song song với da cấu trúc giảm âm và giảm âm sau có vi vôi hóa có tăng sinh mạch và xâm lấn xung quanh. Trên siêu âm đàn hồi ARFI thì u lành và u ác tính có điểm số trung bình Ako Itoh là 2 86 0 36 và điểm cắt giữa E3 và E4 SWVi SWVb ở u lành tính nhỏ hơn u ác tính với các điểm cắt lần lượt là 7 13 m s 3 13 m s. Giá trị siêu âm 2D đàn hồi ARFI Se 100 Sp 92 86 PPV 95 24 NPV 100 cao hơn so với siêu âm 2D đơn thuần và siêu âm 2D đàn hồi ARFI kết hợp nhũ ảnh có giá trị tương tự. Kết luận Siêu âm 2D kết hợp với siêu âm đàn hồi ARFI và nhũ ảnh có giá trị cao trong chẩn đoán và chẩn đoán phân biệt các khối u đặc ở vú. Từ khóa Siêu âm 2D Siêu âm đàn hồi ARFI Mammography Nhũ ảnh Abstract APPLICATION OF 2D ULTRASOUND ELASTOGRAPHY ARFI AND MAMMOGRAPHY FOR DIAGNOSIS OF SOLID TUMORS IN BREAST Tran Thi Song .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.