TAILIEUCHUNG - Tình hình luyện tập thể dục thể thao, tham gia công tác xã hội và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi tại phường Trường An, thành phố Huế năm 2016

Bài viết mô tả tình hình tham gia rèn luyện thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi phường Trường An, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, xác định mối liên quan giữa tình hình luyện tập thể dục thể thao, tình hình tham gia các hoạt động xã hội và chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu. | Tình hình luyện tập thể dục thể thao tham gia công tác xã hội và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi tại phường Trường An thành phố Huế năm 2016 Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 TÌNH HÌNH LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO THAM GIA CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở NGƯỜI CAO TUỔI TẠI PHƯỜNG TRƯỜNG AN THÀNH PHỐ HUẾ NĂM 2016 Đoàn Vương Diễm Khánh Hồ Ngọc Minh Châu Ngô Thị Vân Phan Thị Bảo Nga Nguyễn Thị Hồng Phấn Khoa Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nên chất lượng cuộc sống CLCS của người cao tuổi NCT là vấn đề rất được quan tâm. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về chất lượng cuộc sống người cao tuổi tuy nhiên ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về vấn đề này đặc biệt là ảnh hưởng của việc tham gia luyện tập thể dục thể thao công tác xã hội đến CLCS người cao tuổi. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu về tình hình luyện tập thể dục thể thao tham gia công tác xã hội và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi tại phường Trường An thành phố Huế năm 2016. Mục tiêu 1 Mô tả tình hình tham gia rèn luyện thể dục thể thao tham gia các hoạt động xã hội và chất lượng cuộc sống ở người cao tuổi phường Trường An thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế. 2 Xác định mối liên quan giữa tình hình luyện tập thể dục thể thao tình hình tham gia các hoạt động xã hội và chất lượng cuộc sống của đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu Mô tả cắt ngang trên 420 người 60 tuổi ở phường Trường An thành phố Huế năm 2016. Sử dụng bộ công cụ SF36 để đánh giá CLCS người cao tuổi. Kết quả Tỷ lệ người cao tuổi có tham gia luyện tập thể dục thể thao chiếm 66 0 . Có 49 0 người có thói quen tham gia công tác xã hội. Đa số NCT có điểm chất lượng cuộc sống ở 3 lĩnh vực sức khỏe SK thể chất SK tinh thần và SK chung ở mức trung bình khá lần lượt là 56 0 60 7 và 60 8 . Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa việc luyện tập thể dục thể thao tham gia công tác xã hội với .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.