TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả của bài thuốc đương quy lục hoàng thang trong điều trị mày đay mạn tính

Mày đay mạn tính là được đặc trưng bởi sự xuất hiện lặp lại của các sẩn phù kèm ngứa kéo dài trên 6 tuần. Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả của bài thuốc Đương quy lục hoàng thang trong điều trị mày đay mạn tính. | Đánh giá hiệu quả của bài thuốc đương quy lục hoàng thang trong điều trị mày đay mạn tính Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 2 - tháng 4 2019 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BÀI THUỐC ĐƯƠNG QUY LỤC HOÀNG THANG TRONG ĐIỀU TRỊ MÀY ĐAY MẠN TÍNH Trần Thiện Ân1 Đoàn Văn Minh2 Nguyễn Thị Tú Anh1 1 Khoa Y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Huế 2 Khoa Y học cổ truyền Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Đặt vấn đề Mày đay mạn tính là được đặc trưng bởi sự xuất hiện lặp lại của các sẩn phù kèm ngứa kéo dài trên 6 tuần. Điều trị mày đay mạn bằng Y học cổ truyền đã được chứng minh là có thể làm giảm các triệu chứng và ngăn ngừa tái phát. Những năm gần đây ngày càng có nhiều hơn các nghiên cứu dựa trên y học chứng cứ của điều trị mày đay mạn bằng Y học cổ truyền đã được báo cáo bao gồm châm cứu thảo dược và thức ăn. Mục tiêu Đánh giá hiệu quả của bài thuốc Đương quy lục hoàng thang trong điều trị mày đay mạn tính. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Gồm 30 bệnh nhân mày đay mạn tính được điều trị bằng bài thuốc Đương quy lục hoàng thang tại khoa Y học cổ truyền bệnh viện Trung ương Huế. Nghiên cứu tiến cứu can thiệp lâm sàng so sánh trước và sau điều trị. Kết quả Thuốc sắc Đương quy lục hoàng thang có hiệu quả ở 100 bệnh nhân mày đay mạn trong đó có 56 7 bệnh nhân là hết hẳn các triệu chứng. Không có tác dụng phụ nào được quan sát thấy trong quá trình điều trị. Từ khoá Mày đay mạn tính Đương quy lục hoàng thang Y học cổ truyền Abstract efficacy of Duong-Quy-Luc-Hoang decoction in treatment of Chronic Urticaria Tran Thien An1 Doan Van Minh2 Nguyen Thi Tu Anh1 1 Faculty of Tradional Medicine Hue Central Hospital 2 Faculty of Tradional Medicine Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Background Chronic urticaria CU is characterized by repeated occurrence of wheals and itching for more than 6 weeks. Treatment of chronic urticaria with traditional medicine has been shown to relieve symptoms and prevent recurrence. In recent years more and more .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.