TAILIEUCHUNG - Phẫu thuật cắt mạc treo trực tràng nội soi qua đường hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng

Bước đầu đánh giá tính khả thi và an toàn về mặt kỹ thuật cũng như ung thư học của phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng từ đường hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng. | Phẫu thuật cắt mạc treo trực tràng nội soi qua đường hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 PHẪU THUẬT CẮT MẠC TREO TRỰC TRÀNG NỘI SOI QUA ĐƯỜNG HẬU MÔN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRỰC TRÀNG Trần Viết Hùng1 Phạm Anh Vũ2 Phạm Như Hiệp3 Hồ Hữu Thiện3 Phan Hải Thanh3 Phạm Xuân Đông3 1 Nghiên cứu sinh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế chuyên ngành Ngoại khoa 2 Bộ môn Ngoại Trường Đại học Y Dược Đại học Huế 3 Bệnh viện Trung ương Huế Tóm tắt Mục tiêu Bước đầu đánh giá tính khả thi và an toàn về mặt kỹ thuật cũng như ung thư học của phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng từ đường hậu môn trong điều trị ung thư trực tràng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu gồm 23 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến trực tràng giai đoạn T 3 N 1 M0 được phẫu thuật từ 2012 đến 2018 tại Bệnh viện Trung ương Huế BVTW Huế . Phương pháp nghiên cứu Phẫu thuật được tiến hành trên hai phương thức phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn có kết hợp với nội soi đường bụng và lấy bệnh phẩm qua ngã tự nhiên Hybrid NOTES A hoặc hoàn toàn qua đường hậu môn NOTES B . Kết quả Tất cả 23 bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công không có trường hợp nào phải chuyển mổ hở 3 trường hợp trong nhóm NOTES có tai biến chảy máu và thủng niệu đạo phải đặt thêm trocart hỗ trợ và không có trường hợp nào tử vong. Thời gian phẫu thuật nhóm Hybrid NOTES là 190 47 120-280 phút nhóm NOTES là 258 40 190-300 phút. Thời gian nằm viện 9 2 7 4-19 ngày. Chất lượng TME hoàn toàn được đảm bảo bờ diện cắt 100 âm tính với tế bào ung thư. Kết luận Phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ mạc treo trực tràng qua đường hậu môn có kết hợp phẫu thuật nội soi đường bụng Hybrid NOTES và phẫu thuật hoàn toàn qua lỗ tự nhiên NOTES là hoàn toàn khả thi và an toàn. Từ khóa Mạc treo trực tràng phẫu thuật nội soi qua lỗ tự nhiên ung thư trực tràng. Abstract TRANSANAL TOTAL MESORECTAL EXCISION OF RECTAL CANCER TREATMENT Tran

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.