TAILIEUCHUNG - Bài giảng Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 9: Nguyên liệu thành phần và thiết kế bê-tông thương phẩm

Bài giảng "Vật liệu xây dựng (Construction materials) - Chương 1: Các tính chất cơ lý vật liệu xây dựng" trình bày các nội dung: Cốt liệu, nước, phụ gia; thiết kế cấp phối bê-tông. Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Vật liệu xây dựng Construction materials - Chương 9 Nguyên liệu thành phần và thiết kế bê-tông thương phẩm Thiết kế cấp phối bê-tông thường Vật Liệu Xây Dựng Construction Materials Bộ môn Vật liệu Silicat Khoa Công Nghệ Vật Liệu Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-2 Các tiêu chí chung bê-tông chế tạo Thành phần sử dụng Tính công tác Xi-măng và hoặc PGKHT thay thế xi-măng Cường độ chịu lực Cốt liệu lớn nhỏ Độ bền sử dụng Nước Bề mặt không rỗ phân tầng Phụ gia hóa học điều chỉnh Giá thành sản phẩm hợp lý Thành phần phụ khác sợi cốt thép VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-3 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-4 1 Các thông số kỹ thuật bê-tông Phương pháp thiết kế cấp phối Cường độ chịu lực. Theo tiêu chuẩn Việt Nam Tỉ lệ Nước XM hay N X. Thiết kế với khối bê-tông đặc 1m3 Kích thước cốt liệu và thành phần. Theo hướng dẫn của ACI-American Concrete Hàm lượng bọt khí trong hỗn hợp. Institute Độ sụt và tính công tác. Thiết kế với khối bê-tông gồm các thành phần đặc khí 1m3 Lượng nước sử dụng. Loại và lượng xi-măng sử dụng. Phụ gia sử dụng. VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-5 VLXD-Thiết kế cấp phối bê-tông 9-6 Theo TCVN Các thông số cần biết Sử dụng vật liệu Các yêu cầu kỹ thuật về bê-tông Bê-tông Mác Mác lt 400 40MPa Các yêu cầu về điều kiện thi công hình dạng kết - Cát có thể sử dụng cát có Modul độ lớn M 1 5-2 5 cấu thi công MY c sử dụng vật liệu Y c sử dụng vật liệu Bê tông Mác Mác 400 - 600 Bê-tông có yêu cầu đặc biệt - Bê tông có đồng thời cường độ uốn và nén. Mối tương quan - Xi măng Sử dụng xi măng PCB 40 PCB 50 kết hợp với giữa cường độ uốn và nén phụ gia hóa dẻo hoặc siêu dẻo Cấp Rnén Ruốn MPa - Cát Sử dụng cát có cấp phối nằm trong giới hạn biểu đồ 1 15 2 5 20 3 0 25 3 5 30 4 0 35 4 5 40 5 0 50 5 5 chuẩn theo TCVN 1770 1986. 2 15 3 0 20 3 5 25 4 0 30 4 5 35 5 0 35 5 5 50 6 0 Modul độ lớn cát sử dụng M 2 3-3 0 - Đá Cát và đá chọn theo phương án của bê tông Mác 400 600. Độ Chỉ nên dùng đá dăm và đá có nhiều cỡ hạt sụt của Bê .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.