TAILIEUCHUNG - Tránh rủi ro khi chấm dứt Hợp Đồng Lao Động

Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã nhanh chóng gây ra cuộc khủng hoảng thị trường lao động trên toàn cầu. Việt Nam không phải là một ngoại lệ, hàng loạt quan hệ lao động bị chấm dứt, người lao động bị mất việc làm, làm cho tranh chấp lao động gia tăng, gây ra không ít khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường, việc chấm dứt quan hệ lao động là yếu tố khách quan, song điều này phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp. | m 1 11 1 Ẩ 1 r . Ầ K Tránh rủi ro khi châm dứt Hợp Đông Lao Động Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã nhanh chóng gây ra cuộc khủng hoảng thị trường lao động trên toàn cầu. Việt Nam không phải là một ngoại lệ hàng loạt quan hệ lao động bị chấm dứt người lao động bị mất việc làm làm cho tranh chấp lao động gia tăng gây ra không ít khó khăn cho người lao động và doanh nghiệp. Trong cơ chế thị trường việc chấm dứt quan hệ lao động là yếu tố khách quan song điều này phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Trong thực tế nhiều doanh nghiệp cho nhân viên thôi việc không theo quy định của pháp luật lao động nên thường bị thua kiện trong các vụ án lao động. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt quan hệ lao động do hợp đồng lao động HĐLĐ hết hạn do hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ do người lao động hay người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ do mất việc làm. Trong thời kỳ suy giảm kinh tế hiện nay mất việc làm là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp phải chấm dứt quan hệ lao động. Song điều 17 của Bộ luật Lao động và Nghị định 39 2003 NĐ-CP ngày 18-4-2003 đã quy định cụ thể căn cứ điều kiện thủ tục chấm dứt HĐLĐ và các chế độ người lao động được hưởng do mất việc làm đó là trường hợp do thay đổi cơ cấu hoặc công nghệ bao gồm i Thay đổi một phần hoặc toàn bộ máy móc thiết bị quy trình công nghệ tiên tiến có năng suất lao động cao hơn. ii Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm dẫn đến sử dụng lao động ít hơn. iii Thay đổi cơ cấu tổ chức nếu do sáp nhập giải thể một số bộ phận của đơn vị mà người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp đủ 12 tháng trở lên bị mất việc làm thì người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo lại họ để tiếp tục sử dụng vào những chỗ làm mới nếu không thể giải quyết được việc làm mới phải cho người lao động thôi việc thì phải trả trợ cấp mất việc làm cứ mỗi năm làm việc một tháng lương nhưng không ít hơn hai tháng lương. Doanh nghiệp chỉ được tiến hành cho người lao động thôi việc khi đã báo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN