TAILIEUCHUNG - 700 bài thuốc trị bệnh bằng gừng, hành, tỏi - Trương Chí Hoa

Sách "700 bài thuốc trị bệnh bằng gừng, hành, tỏi" giới thiệu công dụng của gừng, hành, tỏi và các bệnh có thể chữa trị bằng 3 loại thực vật trên. Sách gồm mười chương, trình bày các vấn đề: Hành, gừng, tỏi và nguyên lý chữa bệnh của chúng; hành, gừng, tỏi và các bệnh thường gặp; hành, gừng, tỏi chữa bệnh truyền nhiễm và kí sinh trùng và một số bệnh kahcs. Mời bạn đọc tham khảo. | THÀY THVÓC TẠI NHÀ 9 _ _ Trị bệnli bẰM tỀÂ V7 700 Ắ 1 TH VỐC .pl I 700 g V ÎWÔC MH Rí ẸỆHH ÎMQ HÀNH GMO. ĨÒI Trương Chí lloa Biên dịch Ngọc Minh 700 BÀI THUỐC DƯỠNG SINH Trị bệnh bằng HMH CỊtàỉQ TÒI Nhà xuất bỏn Thanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN