TAILIEUCHUNG - Chuyên đề 4: Hệ thống điều khiển động cơ DIESEL

Động cơ diesel là động cơ chiên liệu cháy và cưỡng bức, hỗn hợp nhiên liệu và không khí được hình thành bên trong buồng đốt. | Chuyên đề 4 Hệ thống điều khiển động cơ Diesel . HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ DIESEL . Tổng quan về động cơ Diesel Động cơ diesel là động cơ cháy cưỡng bức hỗn hợp nhiên liệu và không khí được hình thành bên trong buồng đốt. Vòi phun được lắp bên trong nắp quy lát và phun nhiên liệu trực tiếp vào buồng đốt. Hình . Nguyên lý làm việc động cơ Diesel Trong chu kỳ nạp piston đi xuống xu páp nạp mở và hút không khí vào buồng đốt thông qua đường nạp. Trong chu kỳ nén không khí được nén lên đến áp suất 32 - 55 bar nhiệt độ lên đến 8000C. Cuối chu kỳ nén nhiên liệu được phun vào buồng đốt dưới áp suất từ 250 - 1600 bar tùy thuộc vào loại động cơ và hệ thống nhiên liệu được sử dụng. Trong chu kỳ nổ hỗn hợp nhiên liệu tự bốc cháy do áp suất và nhiệt độ nhiệt độ và áp suất buồng đốt còn tăng cao hơn nữa. Năng lượng cháy tác động vào piston và chuyển dổi thành năng lượng cơ khí truyền cho trục khuỷu. Chu kỳ xả piston đi lên đẩy khí cháy ra ngoài thông qua các xu páp xả. Nhiên liệu Diesel là một sản phẩm của quá trình trưng cất dầu mỏ được dùng cho động cơ diesel. Nhiên liệu diesel nặng hơn khoảng 18 nhiên liệu xăng. Nhiên liệu diesel thường chứa một lượng nhỏ lưu huỳnh để bôi trơn. Nhiên Biên soạn ThS. Phạm Quốc Thái Trang 15 Chuyên đề 4 Hệ thống điều khiển động cơ Diesel liệu diesel có chứa năng lượng lớn hơn khoảng 18 so với nhiên liệu xăng tính trên một đơn vị thể tích. Do vậy động cơ diesel thường kinh tế hơn động cơ xăng. Hình . Sơ đồ hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel 1. Đường dẫn nhiên liệu hồi 2. Bơm cao áp 3. Đường ống cao áp 5. Xy lanh động cơ 6. Miệng hút nhiên liệu 7. Thùng chứa nhiên liệu 8. Đường ống thấp áp 9. Bầu lọc tinh 10. Bơm chuyển nhiên liệu 11. Bầu lọc thô. Nguyên lý làm việc của hệ thống nhiên liệu động cơ Diesel được thể hiện trên hình bơm chuyển nhiên liệu 10 hút nhiên liệu từ bình chứa 7 qua lọc thô 11 vào bơm rồi được bơm qua bầu lọc tinh 9 tới bơm cao áp 2. Các bầu lọc thô và lọc tinh lọc sạch nước và bụi bẩn trong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN